Prognoser för anläggningsmarknaden

Bearbetad statistik och prognos för anläggningsmarknadens utveckling.
Anläggningsprognoserna besvarar
 • Utvecklingen för anläggningsmarknaden på regional (län) och nationell nivå 2-3 år framåt i tiden.
 • Marknadens storlek fördelat på verksamhetsområdena: väg, järn- och spårväg, marin infrastruktur, energianläggning, offentlig anläggning och övrig anläggning .
 • Andel och storlek på projekt jämfört service, reparation och underhållsåtgärder.
 • Fördelning per byggherrekategori.
 • Län i vilka aktiviteten väntas öka respektive minska.
 • Om stora eller små anläggningsprojekt driver marknaden.
Unik och uppdaterad information

Två gånger per år tar vi fram prognoser för anläggningsmarknaden. Vi redogör för utvecklingen under de senaste åren och publicerar prognoser giltiga två till tre år framåt i tiden.

 

Bearbetning inklusive enskild bedömning avseende byggstart, produktionstid, geografi och fördelning per kategori och underkategori.

 

Även ramavtal, reparationer och små anläggningsprojekt (under 15 miljoner) är inkluderade.

Bli kund

Anläggningsprognoserna ger dig som entreprenör eller materialleverantör möjlighet att följa utvecklingen av olika verksamhetsområden för att skatta anbudsvolym, för budgetering och i planeringssyfte.

 

Abonnemang

 • Två prognoser per år för anläggningsmarknaden (projekt och service, reparation och underhåll)
 • Kundwebb med tillgång till samtliga rapporter i olika format samt sifferunderlag för egen bearbetning
 • Tillgång till och support från våra marknadsanalytiker
 • Föredrag och presentationer

 

Köp enstaka rapporter eller specialanpassning

 

Är du intresserad av ett specifik verksamhetsområde eller geografi finns möjlighet att anpassa våra prognoser och analyser så att underlaget passar ert behov bättre.

Exempel på anpassning och specialanalys:

 • Ökad detaljeringsnivå, t.ex. på kommunnivå
 • Regional anpassning
 • Mer frekvent uppdatering t.ex. kvartalsvis
 • Kompletterande data och analyser
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev