Verktyget för anläggningsmarknaden

Bedöm anläggningsmarknadens utveckling och se vilka investeringar som görs.
Anläggningsmodulen besvarar
  • Utvecklingen för anläggningsmarknaden på regional och nationell nivå idag och under 2-3 år framåt.
  • Marknadens storlek inom olika verksamhetsområden.
  • Andel och storlek på offentliga respektive privata investeringar.
  • Kommuner i vilka aktiviteten väntas öka respektive minska.
  • Om stora eller små anläggningsprojekt driver marknaden.
Unik och uppdaterad information

Statistiken och prognoserna uppdateras varje vecka.

 

För alla större projekt görs en enskild bedömning av om det är påbörjat eller när det kommer att påbörjas, hur länge projektet pågår samt vilka typer av anläggningsentreprenader som sker i projektet.

 

Även ramavtal, reparationer och små anläggningsprojekt (under 15 miljoner) är inkluderade.

 

Vem behöver Anläggningsmodulen?

Leverantörer av material till anläggningsmarknaden har nytta av informationen i budgetering och planering. Entreprenadföretag kan skatta hur anbudsvolymen förändras fördelat på olika projektstorlekar.

Träffsäkra prognoser

Anläggningsmarknaden påverkas i stor utsträckning av offentliga prioriteringar och beslut. Även finansieringsformer och topografi har stor inverkan. Exempelvis investeras det relativt mycket i järnväg i Sverige eftersom landet är förhållandevis platt och långsträckt.

 

Jämfört med husbyggnation (framförallt nybyggnation) utvecklas anläggningsmarknaden stabilare. Detta har dels att göra med att det ofta är stora projekt som är tidsmässigt utdragna och dels med den höga andelen offentliga investeringar som är tämligen konjunkturokänsliga. Utvecklingen på anläggningsmarknaden är därmed enklare att förutspå och prognoserna blir mer exakta.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev