Så renoverade svensken 2020

Rapporten baseras på de enkätsvar som insamlats för analystjänsten ReStorys räkning och ger ett smakprov på hur renoveraren agerade genom hela köpresan.
Renoveringsmarknaden under pandemiåret 2020

2020 var ett rekordår för renoveringsmarknaden i Sverige som på helåret omsatte cirka 50 miljarder kronor. En förklaring är att många branscher, till följd av omfattande finanspolitiska stöd klarade sig oväntat bra i krisen och att sysselsättningen därmed kunde hållas uppe under året. En het bostadsmarknad till följd av stigande priser och låga räntor är en annan. Distansarbete och mycket tid tillbringad i hemmet har inneburit en uppvärdering av våra bostäder samtidigt som outnyttjade reskassor och att börsen återhämtade sig kraftigt efter raset i mars är andra faktorer som stärkte svenskarnas möjligheter till konsumtion. Därtill har nya behov uppstått och eventuella brister i bostaden blivit mer påtagliga när vi tillbringat mycket tid hemma.

 

– I analystjänsten ReStory undersöker vi renoveringskundens köpprocess – från att behovet uppstår hela vägen till utvärderingen av köpet. Vi bryter ned resultaten på olika målgrupper och på många olika renoveringsprodukter såsom kök, badrum, golv, fönster och färg. Den typiske renoveraren i vår undersökning under förra året var en 46-åring boende i storstad som i genomsnitt utfört 2,4 renoveringar under en tolvmånadersperiod, säger Anna Brinkhagen, produktansvarig.

 

Så renoverade svensken 2020

Prognoscentret har nu sammanställt en rapport baserad på de enkätsvar som insamlades under förra året.

 

Det här vet vi om renoveraren
  • Drygt hälften, inte helt oväntat, anger slitage som främsta anledning till renoveringen.
  • 34 procent av alla svarande uppger att de informerat sig innan köpet med hjälp av personliga rekommendationer. Ju yngre köpare desto oftare används personliga rekommendationer i samband med köpbeslut.
  • Det i genomsnitt tar 5,1 veckor att slutföra ett köp.
  • Vitvaror och yttertak är de produkttyper som som prisjämförs mest.
  • 2 av 5 tapetkunder inte kan svara på vilket varumärke de köpt.
  • Snittkvittot för golv är lägre i butik jämfört med när golvet inhandlats genom hantverkare.
  • Vitvaror är den kategori som högst andel uppger att de handlat online. Lägst andel onlineköp återfinns bland de som köpt invändig färg där endast 2% uppger detta som inköpskanal.
  • När renoveraren får utvärdera sitt köp och det färdiga resultatet så visar det sig att nöjdheten är mycket hög. Med ett NKI-värde på 84 så tangerar den genomsnittlige renoveraren extraordinär nöjdhet enligt NKI-skalans etablerade mått. Av alla undersökta produkttyper så är tapetkunder allra nöjdast, tätt följt av de som inhandlat invändig färg och förvaring.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev