Om våra NKI-utbildningar

Flera gånger per år erbjuder vi utbildningar för de företag som deltar i branschmätningen av NKI. Grundutbildningen erbjuds till både bostadsutvecklare och småhusföretag. För bostadsutvecklare finns även en påbyggnadskurs.
NKI-utbildning grundkurs

Grundkursen innehåller både teori och praktik och är allmänt hållen för att passa alla företag som mäter NKI med hjälp av Prognoscentret. Målsättningen är att deltagarna skall få en djupare förståelse för teorin bakom mätningarna samt få insikt i hur man på bästa sätt analyserar resultatet i den webbaserade resultatmodulen.

Utbildningen vänder sig till personalgrupper som jobbar med NKI-resultatet, t.ex. marknadsanalytiker, chefer eller projektledare. Inga förkunskaper krävs.

 

Innehåll moment 1

  • Standarder inom NKI-mätning och NKI-måttet
  • Struktur på undersökningen (faktorer och indikatorer)
  • Åtgärdsrelevant resultat (sambandsanalyser)
  • Prioriteringsmatriser

 

Innehåll moment 2

  • Genomgång av den webbaserade resultatportalen: Hur analyseras resultatet bäst, användning av bakgrundsdata, filter mm
  • Övningar i den webbaserade resultatportalen
NKI-utbildning fortsättningskurs

Under en halvdag får deltagarna fördjupad kunskap i att göra NKI-analyser i enskilda bostadsprojekt. Målsättningen är att ge insikt i hur projektresultat kan tolkas och konkreta tips om hur man hanterar olika frågeställningar som kan uppstå vid analys på projektnivå.

Fortsättningskursen riktar sig till dig som redan har god kunskap om NKI – som har gått grundkursen eller har erfarenhet av att använda den webbaserade resultatportalen.

  • Genomgång av analysgången
  • Övningar i resultatportalen
  • FAQ – vanliga frågor och problem att hantera vid NKI-analys av bostadsprojekt
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev