MaxDiff-undersökningar

Det finns många sätt att kartlägga människors val och preferenser. Vill man göra det på ett verklighetstroget sätt är MaxDiff den bästa metoden. Liksom i verkliga livet måste svarspersonerna prioritera vad som är viktigast och därmed också välja bort det som är av mindre vikt.

Resultatet av en prioriteringsmätning ser ut som resultat från en traditionell skala t.ex. ”Hur viktigt är detta på skala 0-100”.  Forskning visar dock att Best-worst scaling eller MaxDiff metod är bättre för att kunna förstå och analysera:

  • Hur ett faktiskt beslut fattas
  • Skillnad mellan närliggande alternativ
  • Skillnad mellan konkurrerande alternativ (prioriteringar)

Metoden gör dessutom att det går att summera hur viktiga olika aspekter/egenskaper är. Med hjälp av Best-worst scaling eller MaxDiff scaling kan också individuella skillnader i tolkning av skalan. (t.ex. kulturella och personliga) elimineras.

Så här går en undersökning till

Respondenten gör upprepade val mellan flera alternativ utifrån vad som är mest och minst viktigt. Nedan följer ett exempel på frågor som en respondent kan tänkas besvara vad gäller sju viktiga faktorer på ett semesterresmål.

 

Av nedanstående faktorer, vilken faktor är mest och minst viktig när du
bestämmer ditt resmål för semestern? 

1. Fina stränder

2. Kulturella aktiviteter

3. Ett levande nattliv

4. Shopping

 

Om respondent anger shopping som viktigast och kulturella aktiviteter som minst viktigt vet vi följande: Shopping > fina stränder & nattliv > kulturella aktiviteter.

 

Respondenten får sedan göra samma val igen, men med nya alternativ i listan.

 

Av nedanstående faktorer, vilken faktor är mest och minst viktig när du
bestämmer ditt resmål för semestern?

1. Unika matupplevelser

2. Kulturella aktiviteter

3. Ett levande nattliv

4. Shopping

 

Om respondent anger unika matupplevelser som viktigast och kulturella aktiviteter som minst viktigt vet vi följande: unika matupplevelser > shopping & nattliv > kulturella aktiviteter. Respondenten fortsätter att rangordna tills vi vet vad som är mer och mindre viktigt för valet av semesterresmål. Med avancerad matematik räknas detta sedan om till siffror som liknar traditionell skala.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev