Vem kommer att köpa våra bostäder och vilka priser kan vi ta?

När vi träffar bostadsutvecklare får vi ofta frågor som: ”Är detta verkligen rätt produkt till rätt målgrupp?” ”Var hittar vi kunderna på ett effektivt sätt?” ”Säljer vi för billigt?” Prognoscentret har kompetens och verktyg för att ge stöd till dig som bostadsutvecklare i beslut som rör såväl markförvärv som vid utformning och försäljning av bostäder.

 

Exempel på resultat

Prognoscentrets analysverktyg Kundkartan Bostad kan till exempel ge svar på följande frågor:

  • Var bor kunderna idag? Upptagningsområde – I verktyget finns uppgifter om var de som flyttat till området under de senaste tio åren bodde innan flytten. Erfarenhet visar att detta är den bästa uppskattningen av vilka som kommer att flytta till ett område.
  • Vilka är kunderna? Målgruppsbeskrivning- Åldersstruktur, familjesituation, köpkraft och annan demografisk information om de som bor i upptagningsområdet.
  • Vilka förutsättningarna finns i området? Bostadsbeståndet – Fördelningen av en-/flerfamiljshus, byggår, bostadsstorlek, mm. Genom en kartläggning av bostadsbeståndet får vi en bra indikation på vilken typ av bostad som är lämpligt att bygga.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev