Förändring av listpriser för byggmaterial i Sverige - augusti 2020

Under augusti fortsatte hyllkantspriserna lite uppåt, likt juli, med +0,2%. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 3,6 % under 12 månader på 11 116 st byggvaror på den svenska marknaden.
Av: Magnus Svensson Postat:

”Priserna har fortsatt uppåt svagt överlag, men höjda listpriser på virke visar sig tydligt både regionalt och på riksnivå.” säger Magnus Svensson som följer byggmaterialpriserna.

 

Går vi ned på några vanliga kategorier ser det ut enligt följande.

 

Byggmaterial 01

I huvudkategorin Byggmaterial (01) har listpriserna backat med – 0,1% under augusti och på 12 månader ökat med +1,3% (+ 0,3%).

 

I underkategorierna har Undergolvsystem (018) under augusti ökat mest med +0,5% och Huskomplettering (019) efter förra månadens uppgång backat med -0,7%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 4 975 st lagerförda artiklar).

 

 

Träprodukter 02

I huvudkategorin 02 Träprodukter har listpriserna överlag stigit med + 1,2% under augusti och på helåret på helåret +0,6. Samtliga kategorier har stigit under augusti förutom  Träelement(025) som stått still. Tryckimpregnerat virke(023) stigit mest med +1,5%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 2 839 st lagerförda artiklar).

 

 

 

Fästdon 05

Fästdon (05) har stått still under augusti, men på 12 månader stigit på +4,0%. Spik (050) fortsätter från förra månadens uppgång med en måttlig stigning på +0,1%. Infästning och expander (054) backat med -0,2% under perioden.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 823 st lagerförda artiklar)

 

 

Här en är sammanfattning av övriga undergrupper som vi följer kring de vanligaste byggmaterialen
(bygger på 2 341 st lagerförda artiklar)

 

 

Regionala skillnader

I undersökningen har vi även delat in Sverige i fem regioner. Under augusti har huvudkategorierna Byggmaterial(01) och Fästdon(05) rört sig väldigt lite under perioden i samtliga regioner. Träprodukter(02) har stigit i samtliga regioner, mest i Region Norr med +2,7% under augusti.

 

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under augusti månad.

 

 

Skillnader regionalvis prisutveckling på totalen

Under augusti månad +0,4  till +0,5% i samtliga regioner. Under året Region Norr ökat mest med +5,7 på 12 månader.

 

 

Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar inte slutpriset efter rabatt. Mätningen utgår från de vanligast mest frekvent använda byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln. Denna mätning baseras på avlästa listpriser från 55 st byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån 5 st regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

 

Datan är hämtad från BuildFlow Insight som analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender. Därigenom skapas ett bättre underlag för att öka konkurrenskraften, omsättning och lönsamhet.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev