Förändring av listpriser för byggmaterial i Sverige

Datan i inlägget omfattar de vanligaste kategorierna av byggmaterial i juni 2020 samt perioden juli 2019 - juni 2020. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 3,8 % under 12 månader på 11 222 byggvaror på den svenska marknaden. Under juni steg hyllkantspriserna med svaga +0,1%.
Av: Magnus Svensson Postat:

Går vi ner på några vanliga kategorier ser det ut enligt följande:

 

Byggmaterial 01

I huvudkategorin Byggmaterial(01) har uppgången på listpriserna ökat med +1,7% på 12 månader och stått nästan stilla och backat liyte under juni (- 0,1%).

 

Tätskiktssystem, tejp och tätningslist (014) under juni ökat mest med +0,3% och Huskomplettering (019) backat med -0,8%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 5 168 st lagerförda artiklar)

 

 

Träprodukter 02

I huvudkategorin 02 Träprodukter har listpriserna fallit med – 0,9% på helåret men ökat +0,7 under juni månad. Tryckimpregnerat virke(023) stigit lite med +0,9% efter lockmånaden i maj och stigit lite på helåret med +0,4%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 2 248 st lagerförda artiklar)

 

 

Fästdon 05

Fästdon (05) har åter tagit fart och ökat med +1,7% under juni, men på 12 månader har en stabil uppgång på +4,1%. Spik(050) har ökat mest bland underkategorierna med en rejäl uppgång med +6,2%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 863 st lagerförda artiklar)

 

 

Här en sammanfattning av övriga undergrupper till de vanligaste byggmaterialen

(bygger på 2 487 st lagerförda artiklar)

 

 

 

Regionala skillnader

I undersökningen har vi även delat in Sverige i fem regioner. Under juni har huvudkategorin Fäston (05) visat uppgång i samtliga regioner och som mest i Region Norr +4,4 % och Träprodukter(02) har minskat mest i Region Väst med -1,3%.

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under 12 månader

 

 

Under juni månad har priserna stigit mest i Region Öst/mellanFästdon(05) +3,4%. Den största minskningen ser vi i Träprodukter(02) -3,1% i Region Stockholm och Region Syd.

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under mars månad

 

Skillnader regionalvis prisutveckling på totalen

Om vi tittar på alla 11 612 st artiklar i undersökningen så har Region Norr ökat mest på 12 månader +5,9% och även under juni med +0,7%. Under juni månad har också priserna ökat i samtliga regioner.

 

 

Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar inte slutpriset efter rabatt. Mätningen utgår från de vanligast mest frekvent använda byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln. Denna mätning baseras på avlästa listpriser från 55 byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån 5 regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

 

Datan är hämtad från BuildFlow Insight som analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender. Därigenom skapas ett bättre underlag för att öka konkurrenskraften, omsättning och lönsamhet.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev