Förändring av listpriser för byggmaterial i Sverige – juli 2020

Datan i inlägget omfattar de vanligaste kategorierna av byggmaterial i juli 2020 samt perioden augusti 2019 - juli 2020. Under juli steg hyllkantspriserna med måttliga +0,2%. Totalt sett har hyllkantpriserna stigit med 3,6 % under 12 månader för 11.116 byggvaror på den svenska marknaden.
Av: Magnus Svensson Postat:

”Priserna har på totalen nästan stått stilla under juli. Vissa planerade prishöjningar har skett, men annars har prisändringsaktiviteten varit låg. En hel del korrigeringar kommer nog ske under augusti och september när ansvariga för prissättning har kommit tillbaka från semestern”, menar Magnus Svensson som är produktchef för BuildFlow.

 

Går vi ner på några vanliga kategorier ser det ut enligt följande:

 

Byggmaterial 01

I huvudkategorin Byggmaterial(01) har uppgången på listpriserna ökat med +1,6% på 12 månader och måttlig höjning under juli (+ 0,3%).

 

I underkategorierna har Huskomplettering (019) under juli ökat mest med +1,6% och Tätskiktssystem, tejp och tätningslist (014) backat med -0,2%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 4 991 st lagerförda artiklar).

 

Träprodukter 02

I huvudkategorin 02 Träprodukter har listpriserna fallit med – 0,6% på helåret men ökat +0,2 under juli månad. Underkategorin Trävaror(020) stigit lite med +0,5% Träelement(025) stått still under månaden.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 2 497 st lagerförda artiklar).

 

 

Fästdon 05

Fästdon (05) har åter tagit fart och ökat med +0,2% under juli, men på 12 månader har en stabil uppgång på +4,1%. Spik(050) har ökat mest bland underkategorierna med en rejäl uppgång med +7,7%.

 

Så här ser det ut i huvudgrupp och redovisad undergrupp

(bygger på 824 st lagerförda artiklar)

 

 

 

Här en är sammanfattning av övriga undergrupper som vi följer kring de vanligaste byggmaterialen
(bygger på 2 361 st lagerförda artiklar)

 

 

Regionala skillnader

I undersökningen har vi även delat in Sverige i fem regioner. Under juli har huvudkategorien Byggmaterial(01) visat en svag uppgång i samtliga regioner utom Region Norr och som mest i Region Syd +0,5 %. Träprodukter(02) och Fästdon (05) har legat i stort sett still under perioden Under juli månad har också priserna ökat i samtliga regioner.

 

De tre redovisade huvudkategoriernas prisutveckling under juli månad

 

Skillnader regionalvis prisutveckling på totalen

Under juli månad har priserna i stort legat stilla eller i vissa regioner ökat svagt. Ökat mest i Region Syd med +0,2%. Region Norr ökat mest på 12 månader +5,7.

 

Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar inte slutpriset efter rabatt. Mätningen utgår från de vanligast mest frekvent använda byggvarorna som lagerförs i byggvaruhandeln. Denna mätning baseras på avlästa listpriser från 55 st byggvaruhus i Sverige. Mätningen görs också utifrån 5 st regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning.

 

Datan är hämtad från BuildFlow Insight som analyserar prissättningen på byggvaror och ger en djupare förståelse av prisbild, konkurrens och trender.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev