Kök, förvaring och badrum

Det sker stora förändringar i den Nordiska köks- och badrumsmarknaden. Nya varumärken etableras, distributionsvägarna förändras och allt fler återförsäljare erbjuder produkter för såväl kök som förvaring och bad. Kunderna är ofta mycket aktiva i beslutsprocessen och ställer höga krav. De aktörer som kommer vara marknadsledare framöver är de som tar rätt beslut baserat på god marknads- och kundförståelse.
Man i kök
Unik information om din marknad

Försäljningen av köks-, förvarings- och badrumsprodukter sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad. Kundernas efterfrågan skiftar från år till år och det finns relativt stora nationella skillnader i användningen av olika produkter. Dessutom finns det också tydliga skillnader när det gäller vem som är initiativtagare, beslutsfattare och hur distributionen till marknaden ser ut.

 

I denna miljö blir det allt viktigare att ta de rätta besluten för att säkerställa en fortsatt lönsamhet och försäljning. Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn.

 

Vi kombinerar vår unika information om marknaden för bärande stommar med kunskap om utvecklingen inom byggindustrin och insikt i specifika behov och beteenden hos dina kunder och samarbetspartners.

 

Exakta siffror på försäljningen av kök

Prognoscentret har information om den faktiska försäljningen av kök i Sverige och kan därmed erbjuda exakta siffror rörande marknadens storlek och enskilda företags marknadsandelar i landet som helhet eller på regional nivå.

Analyser anpassade efter dina behov

Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar. Vi har anpassade analyser för dig, oavsett om du är en producent, återförsäljare eller installatör.

 

Vi hjälper dig också att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev