Färg, golv och kakel

Prognoscentret följer löpande marknaden för färg, golv och kakel/klinker. Vi vet att försäljningen mestadels sker till det existerande beståndet av bostäder och lokaler medan nybyggnation står för en mindre andel. Vi vet också att marknaden för produkterna ständigt förändras och att framför allt nybyggnationsmarknaden uppvisar stora svängningar. Från oss får du rätt kunskap för att kunna fatta bra beslut.
Man lägger golv
En marknad i förändring

Marknaden för färg, golv och kakel/klinker har under de senaste åren ställts inför stora utmaningar. Exempelvis ser vi ökade branschglidningar där fackhandelns sortiment förändras och en växande bygghandel som pressar priser. Dessutom väljer allt fler hushåll att handla via nätet.

 

Det finns relativt stora nationella skillnader i användningen av olika typer av material och det finns också tydliga skillnader när det gäller vem som är initiativtagare, beslutsfattare eller hur distributionen till marknaden ser ut.

 

I denna miljö blir det allt viktigare att ta de rätta besluten för att säkerställa en fortsatt lönsamhet och försäljning. Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn.

 

Vi kombinerar vår unika information om marknaden med kunskap om utvecklingen inom byggindustrin och insikt i specifika behov och beteenden hos dina kunder och samarbetspartners.

Anpassade analyser för dina behov

Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar. Vi har anpassade analyser för dig, oavsett om du är en producent, återförsäljare eller installatör.

 

Vi hjälper dig också att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev