Bärande stommar

Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn, däribland bärande stommar. Vi kombinerar vår unika information om stommarknaden med kunskap om utvecklingen i byggandet samt insikt i specifika behov och beteenden hos dina kunder och samarbetspartners för att ge dig en bild av marknadens utveckling.
Snickare på stomkonstruktion

Vi samlar löpande in byggteknisk information om åtgång och val av material i aktuella byggprojekt. Informationen beskriver vilka material som används i bärande stommar vid byggandet av bostäder, industri, kontor, vård och undervisningsbyggnader. Detta gör det möjligt för oss att följa hur användandet av olika stommaterial förändras och hur olika stomlösningar påverkas av byggaktivitetens förändring de kommande åren.

Underlagen anpassas efter dina behov

Våra marknadsunderlag ger dig en tydlig bild av hur stomsystem påverkas av byggaktivitetens förändringar. Du får därmed ett säkrare beslutsunderlag vilket förbättrar möjligheten att agera proaktivt och nyttja resurser på bästa sätt. Underlaget anpassas till dina behov och kan redovisas utifrån:

  • De byggnadstyper du arbetar med
  • Regionsindelning i organisationen
  • Distributionskanal
  • En kategorisering av kundgrupper

Dessutom arbetar vi dagligen med att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev