2021 ett exceptionellt år för byggmaterialpriserna – men svårbedömt 2022

För byggmaterialmarknaden var 2021 ett exceptionellt år. I stort sett varje månad noterades prisökningar - och kraftigast pristillväxt uppmättes för kategorin trävaror som under året ökade med 70 procent.
Av: Magnus Svensson Postat:

I genomsnitt steg byggmaterialpriserna med 28,5 procent under 2021. Träkategorierna utmärkte sig med prisökningar på över 70 procent. Sannolikt är dock att priserna inom vissa kategorier, såsom trä, faller under våren 2022. För exempelvis stål kan man räkna med fortsatta prisuppgångar. Byggvaruhandeln konkurrerar med den resurskrävande fordonsindustrin som just nu dammsuger marknaden efter råvaror.

 

Tittar man närmare på månadsstatistiken kan man se att träkategoriernas prisutveckling nu börjat bromsa in och är något stabilare. Efter prisjusteringarna i juli 2021, då träpriserna låg högre i Sverige än USA, kan man se att prisökningarna i Sverige nu börjat stabiliseras och även falla i flera underkategorier. Sågat virke som under förra året exporterades till USA har nu åter hittat tillbaka de traditionella exportländerna, t.ex. Norge.

 

De flaskhalsar vi kan identifiera just nu berör stål och olika typer av metaller. Efterfrågan inom såväl byggbranschen som fordonsindustrin är enorm, och konkurrensen därmed stor. Bedömningen är att metallpriserna fortsätter uppåt under 2022 i kategorier som armering och stålrelaterade byggvaror.

 

 

 

Listprisutveckling i de tre utvalda kategorier under 1 månad respektive 12 månader (jan -dec 2021)

 

 

Byggmaterial

I huvudkategorin Byggmaterial (01) ökade listpriserna på 12 månader med 20,5 procent. För december månad uppmättes en ökning om 0,5 procent.

I underkategorierna ökade Armering, Stå och metallvaror (015) mest på 12 månader (+43,2%). Den minsta prisökningen uppmättes för Keramisk-tekniska varor (017) som steg med 1,4 procent under 2021.

 

I tabellen nedan visas prisökningarna för huvudgruppen Byggmaterial samt undergrupper, baserat på 4005 lagerförda artiklar. 

 

Kategori/period 1 mån 12 mån
01 Byggmaterial totalt 0,50% 20,5% 
     010 Bindemedel och bruk 0,30% 4,7%
     011 Byggnadsblock och ballast 1,40% 4,4%
     012 Skivmaterial 1,20% 23,5%
     013 Isoleringsmaterial 1,10% 9,2%
     014 Tätskiktssystem, tejp och tätningslist 0,50% 2,8%
     015 Armering, stål och metallvaror 1,70% 43,1%
     016 Tak- och väggbeklädnad -1,90% 16,8%
     017 Kemisk tekniska varor 0,10% 1,4%
     018 Undergolvsystem 0% 2,2%
     019 Huskomplettering 0,30% 33,3%

 

 

 

Träprodukter går mot mer normal prisökningstakt

Efter ett år med dramatisk pristillväxt för träprodukter verkar prisökningen nu stanna av. I huvudkategorin Träprodukter (02) ökade listpriserna på 12 månader med hela 72 procent och i december 2021 med mer stabila 0,6 procent. I vissa underkategorier föll dock priserna i december, t.ex. för Hållfastsorterat virke (021) som sjönk med 0,8 procent.

 

I de olika underkategorierna ökade listpriset på Utvändigt beklädnadsvirke (021) mest, med 76,4 procent på 12 månader.

 

 

I tabellen nedan visas prisökningarna för huvudgruppen Träprodukter samt undergrupper, baserat på 2026 lagerförda artiklar. 

 

Kategori 1 mån 12 mån
02 Träprodukter 0,60% 72,0% 
     020 Trävaror -0,50% 63,8%
     021 Hållfasthetssorterat virke -0,80% 78,5%
     022 Utvändigt beklädnadsvirke 0,10% 76,4%
     023 Tryckimpregnerat virke 3,00% 71,9%
     025 Träelement -0,20% 39,5%

 

 

 

Brist på ingredienser påverkar inredningsmaterial och färg

Kategorin Inredningsmaterial och färg (03) har fortsatt röra sig uppåt efter konsumenternas många målningsprojekt under sommarmånaderna. Dessutom drabbades fabriker som tillverkar ingredienser till målarfärg av problem under förra året vilket ger fortsatta följdverkningar. På 12 månader ökade listpriserna med 29,3 procent men förblev oförändrade i december 2021.

 

Kraftigast prisökningar under 2021 uppmättes för underkategorierna Interiör trä (035) (+46,6%) och för Golvvaror (031) (+9,1%).

 

 

I tabellen nedan visas prisökningarna för huvudgruppen Inredningsmaterial och färg samt undergrupper, baserat på 1026 lagerförda artiklar.

 

Kategori 1 mån 12 m
03 Inredningsmaterial och Färg 0% 29,3%
     031 Golvvaror -0,30% 9,1%
     033 Innertak- och väggsystem 0% 13,4%
     035 Interiör trä 0,30% 46,6%

 

 

 

Regional listprisutveckling

 

 

Samtliga huvudkategorier har rört sig uppåt i samtliga fem regioner. Den höga efterfrågan under sommaren på virke resulterade i kraftiga prisjusteringar i alla regioner. I region Öst/Mellan uppmättes den kraftigaste pristillväxten för trävaror (+73,4 %) – lägst pristillväxt uppmättes i Stockholmsregionen (+60,4%). Inom kategorin inredningsmaterial och färg  uppmättes den kraftigaste prisökningen i Region Syd  (+30,4 procent under 2021).

 

 

 

Vi analyserar dagligen prissättningen på 5 miljoner publika byggvaror på nordisk nivå. Mätningen utgår från handlarnas hyllkantspriser och visar därför inte slutpriset efter rabatt. Mätningen görs också utifrån fem regioner i Sverige för att fånga upp regionala skillnader i prissättning. Siffrorna visar ett oviktat snitt och är därmed inte är helt jämförbara med total omsättning.

 

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Byggvärlden (nummer 1, januari 2022). T

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev