RAPPORT: Rekryteringsbehov inom trä-och möbelindustrin fram till 2024

Fakta om rapporten

Rapporten publiceras varje år på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen i syfte att följa branschens rekryteringsbehov fördelat på yrkeskategori och utbildningsnivå.

Sammanfattning

Trä- och möbelindustrins företag ser ljust på framtiden och rekryterar personal i hög omfattning. Det senaste året har drygt 3 500 personer fått anställning och företagen ser ett fortsatt behov av arbetskraft både nu och på längre sikt – 2022 tangerar rekryteringsbehovet nära 3 000 personer. Samtidigt oroas företagen av bristen på kvalificerade kandidater – något som blivit ett tillväxthinder för branschen.

 

 

Läs rapporten: Rekryteringsbehov inom trä- och möbelindustrin fram till 2024

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev