Underlag för prissättning av bostäder

För att prissätta bostäderna på rätt nivå är det värdefullt att veta det aktuella marknadspriset för befintliga bostäderna i ett område. Förutsättningar för rätt prissättning ökar också när vi vet kunders värderingar och betalningsvilja kring frågor som rör bostaden.

Kundkartan Bostad kan kopplas ihop med Valueguards prisstatistikverktyg som visar indexuppräknade marknadspriser, bostadsstorlek och slutpriser på sålda bostäder i hela Sverige. För att komplettera den befintliga prisstatistiken erbjuder Prognoscentret också marknadsundersökningar om betalningsvilja för exempelvis olika materialval eller utformning och egenskaper i bostaden.

 

För den senaste prisstatistiken och kunders betalningsvilja erbjuder Prognoscentret:

  • En koppling mellan verktygen Kundkartan Bostad och Valueguards prisstatistikverktyg. Innefattar prisstatistik med information om de 250 senaste försäljningarna i ett område.
  • Undersökningar med potentiella kunder för att identifiera hur mycket de är villiga att betala för olika bostäder, hur de värderar olika inredningsval i bostaden, närhet till kommunikationer etc.

 

Klicka här för att läsa mer om Prognoscentrets betalningsviljestudier
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev