Varumärkesanalyser

Vi mäter Brand Equity och märkeskännedom för varumärken inom flera produktområden.
Mätning av 60 varumärken

Varje kvartal mäter vi Brand Equity för ca 60 varumärken inom nio produktområden:

 

Badrumsprodukter (WC, dusch, badkar, möbler, blandare)
Byggvaruhus
Dörrar
Färg (utom- och inomhusfärg)
Fönster
Garderober
Kök
Förvaring
Golv

Rapporten innehåller
 • Företagets Brand Equity-värden för de senaste kvartalen.
 • En jämförelse mellan samtliga varumärken som ingår i det valda produktområdet.
 • Varumärkets styrka uppdelat på kön, boendeform, ålder och geografi.
 • Resultatredovisning för varje aspekt av varumärkets styrka, dvs kännedom, association, kvalitet och lojalitet.

Metodiken, resultatberäkningen och frågestrukturen är identisk för samtliga produktområden vilket gör det möjligt att jämföra varumärken även mellan de olika produktområdena.

Varför mäta Brand Equity?

Brand Equity mäter värdet på den immateriella tillgången som varumärket lägger till produkters och företags materiella värden. Det ökar vinstmarginaler och marknadsandelar genom att det särskiljer ett företags produkter och tjänster i relation till konkurrenter även i de fall där materiella skillnader inte finns. Det kan betraktas som ett ekonomiskt värde bakåt i tiden. Man kan också definiera Brand Equity som marknadens uppfattning av varumärket i nuläget och anses då vara en stark, beständig och unik fördel i framtiden och därmed en viktig indikator för ett företags framtida framgång.

 

Brand Equity kan alltså beskrivas som den positiva laddning och uppfattning som finns hos konsumenter i relation till ett varumärke eftersom det ger upphov till förväntningar, känslor och påverkar konsumenters köpbeteende. Fyra mätområden är centrala för att uppskatta ett varumärkes Brand Equity:

 • Kännedom (grad av igenkänning)
 • Association (grad av kunskap)
 • Kvalitet (positiva förväntningar och känslor)
 • Lojalitet (relation och köpbeteende)
Märkeskännedom (Top-of-mind)

Prognoscentrets undersökning om spontan märkeskännedom genomförs varje kvartal. Med spontan märkeskännedom avses de varumärken som nämns utan hjälp av svarsalternativ.

 

 • Undersökningsdeltagarna svarar via en webbpanel och är i åldern 25 – 80 år.
 • Resultaten baseras på 500 svar.
 • Svaren är stratifierade utifrån kön, ålder och geografi för att motsvara ett Sverige i miniformat.
 • Resultaten visar utvecklingen över tid för de senaste fyra kvartalen.
 • I rapporten anges även märkeskännedom fördelat på kön, boendeform, ålder och region.


Varför mäta Top-of-mind?
På en alltmer konkurrensutsatt marknad där konsumenter ständigt blir överösta av reklambudskap är vikten av ett välkänt varumärke av större betydelse än någonsin tidigare. I varje kategori konsumentvaror eller tjänster finns ett fåtal varumärken som omedelbart dyker upp i konsumentens medvetande. Dessa varumärken kommer att övervägas först i konsumentens köpbeslutsprocess.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev