Kundkartan Bostad

Kundkartan Bostad är ett verktyg som hjälper bostadsutvecklare att fatta rätt beslut för såväl markförvärv som utformning och försäljning av bostäder. Med ett omfattande statistiskt underlag ger Kundkartan Bostad vetskap om flyttströmmar, demografi och bostadsbestånd för både stora och små geografiska områden inom Sverige.
  • Webbaserad karttjänst
  • Kartlägger med hjälp av flyttströmmar det geografiska område där merparten av ett områdes potentiella kunder finns.
  • Kundkartan Bostad ger också insikt om ålder, köpkraft etc. för områdets potentiella kunder då den även innehåller demografisk statistik. I verktyget finns dessutom data för bostadsbestånd, prisnivåer på bostäder, planerade projekt och kollektivtrafik.
Exempel på frågor som kundkartan besvarar
Flyttströmmar, demografi och bostadsmarknaden

Kundkartan ger bostadsutvecklare all nödvändig statistik i ett och samma verktyg.

Hur är verktyget uppbyggt?

Kundkartan Bostad bistår med all information som krävs i en marknadsanalys för ett nytt bostadsprojekt.  Statistiska Centralbyrån levererar statistik för demografi och bostäder medan Valueguard ansvarar för prisstatistiken. Prognoscentret samarbetar också med Sverige Bygger och Travic för att kunna visa aktuella bostadsprojekt och kommunikationer runt om i Sverige.

Utbudet i kundkartan är brett och flexibelt och som kund kan du antingen få en överblick av ett område eller ett gediget statistik underlag för en marknadsanalys. För att kunna bedöma om något är mycket eller lite, normalt eller onormalt finns det också relevant statistik att jämföra med.

 

Genom att koppla samman Kundkartan Bostad med Valueguards prisanalystjänst får du som användare ytterligare nytta av verktyget. Som en komplettering kan även Prognoscentret hjälpa dig med betalningsviljestudier och prioriteringsanalyser.

Läs mer om prisstatistik och betalningsvilja
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev