Kundnöjdhet bland köpare av småhus

Prognoscentret mäter kundnöjdhet bland Sveriges småhusköpare. Undersökningen kartlägger köparnas upplevelse av bostadsköpet och hur nöjda de är med sin husleverantör.
Hus på golv
Mätning till gagn för både kund och företag

Idag finns det en otydlighet i branschen rörande hur olika hustillverkare presterar gentemot sina kunder som bottnar i en avsaknad av branschgemensam standard för att mäta kundnöjdhet.

Prognoscentret mätning ger företag:

  • ett mått på sin prestation
  • möjlighet att jämföra sig med sina konkurrenter
  • insikt i den mest effektiva vägen mot nöjdare kunder

Sammantaget ger undersökningen förutsättningar för att höja kvaliteten och kundnöjdheten i hela branschen.

Läs mer om Prognoscentrets NKI-mätningar
TMF stödjer branschmätning

Från och med 2017 mäter Prognoscentret kundnöjdhet åt ett flertal aktörer i småhusbranschen. Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, stöttar initiativet och anser att en branschmätning kan vara till gagn för branschen.

Som deltagare i branschmätningen gör företag en totalmätning av nöjdheten bland alla sina kunder. Varje företag äger sitt resultat och kan ställa sin prestation i relation till branschen som helhet.

Läs mer om hur småhusundersökningen går till!
Resultatet visar på stora skillnader i nöjdhet

Resultaten från den senaste undersökningen visar att bostadskvaliteten är hög men att det finns brister i pålitlighet bland Sveriges småhusleverantörer.

Det genomsnittliga NKI-värdet i branschen var 70 vilket motsvarar medelgod kundnöjdhet. Problemet för branschen är att det finns en del aktörer som inte håller måttet och som av och till ger branschen dålig publicitet.

NKI-värde för olika småhustillverkare

Kunderna tycker generellt sett att kvaliteten på de nybyggda småhusen är mycket god. De brister som upplevs kan främst härledas till finishen i husen. Det som främst drar ner köparnas nöjdhet är att de inte upplever att husleverantörerna är pålitliga när det gäller felhantering.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev