Regionala marknadsanalyser

"Hur stora är våra marknadsandelar i olika regioner?" "Hur varierar efterfrågan från våra olika kundgrupper i ett upptagningsområde?" "Hur skiljer sig betalningsförmågan mellan olika områden?" Prognoscentret har under många år analyserat konsumtionen av olika typer av byggvaruprodukter i Norden och kan beskriva marknaden och kundunderlaget i olika delar av Sverige.
Kundkartan

För att företag ska kunna studera sin marknad ned på detaljerad nivå i små geografiska områden har Prognoscentret utvecklat ett webbaserat verktyg. Vi kallar det Kundkartan.

 

Kundkartan finns för ett antal olika produktområden inom bygg- och fastighetsbranschen och anpassas efter de behov som respektive företag har t.ex. i form av indelning i regioner och definition av målgrupper och kundsegment.

 

I Kundkartan åskådliggörs en marknad utifrån valda kundgrupper. Zooma enkelt in till ditt försäljningsdistrikt  eller butikens upptagningsområde och se var kunderna finns och hur mycket de efterfrågar av dina produkter.

 

Exempel på variabler i Kundkartan som utgör särskilt användbara filter för marknadsanalys är:

 • Kundgrupp (ex. konsument/proffs)
 • Typ av byggnad (ex. småhus, hyresrätt, bostadsrätt, kontor, hotell m.m.)
 • Försäljningsställe (ex. bygghandel, fackhandel, grossist m.m.)
 • Nyproduktion/ROT (Renovering-, Om- och Tillbyggnad)

Kundkartan kök

Användningsområden för Prognoscentrets regionala analyser

Vi kan med våra tjänster underlätta för producenter och återförsäljare i sina marknadsanalyser. Exempel på användningsområden är:

 • Följa butikers prestation i marknaden fördelat på kundgrupp och distrikt.
 • Beslutsunderlag för att sätta försäljningsmål på stadsdel, butiksnivå, säljares distrikt.
 • Optimera direktreklam efter målgrupp eller distrikt.
 • Planera tidsoptimering vid kundbesök.
 • Bästa möjliga presentationsverktyg vid diskussion/genomgång med berörda personer i verksamheten (från ledning till butikssäljare).
 • Etableringsverktyg för tillväxtbedömning av olika regionala områden.
 • Integration av egen försäljningsstatistik med den potentiella marknaden.