Bostadsprojektanalyser

Med hjälp av statistik och flyttströmmar hjälper vi er att ta reda på var potentiella kunder bor, hur gamla de är, hur bostadsbeståndet ser ut och vilka prisnivåer som är aktuella i området.

Syftet med en kund- och marknadsanalys är att utifrån relevant statistik och information beskriva ett bostadsprojekts förutsättningar. Genom analysen kommer följande tre delsyften att uppfyllas:

  • Definiera projektets upptagningsområde d.v.s. det område där majoriteten av kunderna kommer att flytta ifrån.
  • Beskriva målgruppen utifrån uppgifter kring vilka som flyttar samt vilka som idag bor i projektets upptagningsområde.
  • Beskriva bostadsmarknaden, inkl. prisnivåer, i projekt- och upptagningsområdet.

 

Neutralt beslutsunderlag

Kund- och områdesanalysen sammanställs av Prognoscentrets analytiker för att ge ett oberoende beslutsunderlag av hög kvalitet. Analysen levereras i form av en rapport med avslutande rekommendationer från Prognoscentret.

 

Grunderna till analysen är informationen från Prognoscentrets analysverktyg Kundkartan Bostad. I verktyget utgår vi från enheten DeSO (Demografiska statistikområden) vilket innefattar ca 6 000 små geografiska områden i Sverige. För varje område finns aktuell flyttstatistik samt uppgifter om befolkningen och bostadsbeståndet. Tillsammans med prisstatistik från Valueguard och vår erfarenhet av bostadsprojektanalyser kan vi producera matnyttiga marknadsanalyser.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev