Cykelförråd, miljöstation eller extra förråd – vad väljer bostadsköparen?

Dessa ständiga val som bostadsutvecklare ställs inför. Vad ska ingå? Vad ska vara möjligt att välja till? Vad vill kunden fixa själv i efterhand? Kundernas prioriteringar är en gåta som vi alla vill lösa. Prognoscentret arbetar med undersökningsmetoder som kartlägger prioriteringsordningar. Utifrån vad målgruppen prioriterar ges du möjlighet att fylla din produkt eller tjänst med rätt innehåll.
Cyklar i rad

Prioriteringsundersökningar ger det attraktivaste erbjudandet

I teorin kan allt verka viktigt men så är inte fallet i verkligheten. För att få ett tillförlitligt resultat gäller det att fånga upp såväl praktiska som ekonomiska begränsningar.

 

I resultatet från våra undersökningar kan en verklig prioriteringsordning av olika valsituationer beräknas. En sak kan visa sig vara dubbelt eller tre gånger så viktigt som en annan. Med kunskap om hur mycket viktigare en viss sak är än en annan blir det möjligt att optimera innehållet i sitt erbjudande.

 

Genom att kombinera målgruppens prioriteringsordning med kostnaden för respektive prioriterad sak kan du dra slutsatser om hur du ska utforma erbjudanden.

 

Exempel på resultat

Med kunskap om hur dina kunder prioriterar kan du till exempel:

  • skapa det mest attraktiva erbjudandet
  • anpassa dina produkter och tjänster till olika målgrupper
  • ställa mervärde för kunden mot kostnader och merarbete för din verksamhet

 

När man önskar hitta den bästa kombinationen

Ibland önskar man undersöka kombinationer av saker och då krävs en mer komplex undersökningsmetod ofta kallad betalningsviljestudie eller Conjoint-undersökning. Där ges möjlighet att få fram vilken kombination av produkter, tjänster eller produktegenskaper som är mest efterfrågad. Ett exempel på produktegenskap som kan undersökas är pris. Detta innebär att resultaten kan visa vilken kombination om är mest attraktiv till varje given prisnivå.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev