Vilka lämnar vår kommun och vart flyttar de?

Många kommuner kämpar idag mot utflyttning och minskande invånaratal. För att lyckas med det krävs kunskap om vad som lockar boende till en kommun. Prognoscentret har detaljerad information om alla flyttar i Sverige de senaste tio åren och kan beskriva såväl de som flyttar som de som bor i ett område.

 

KundkartanTM Bostad

Prognoscentret har utvecklat ett kartverktyg som på ett enkelt och smidigt sätt belyser hur flyttar från, till och inom en kommun har skett. Verktyget, som vi har vi döpt till KundkartanTM Bostad, kartlägger flyttmönster mellan olika geografiska områden. Det innebär att verktyget, bland mycket annat, redovisar statistik på vilka som har flyttat från ett specifikt område, t.ex. en kommun, och vart dessa personer bosätter sig.

 

Förutom flyttmönster innehåller KundkartanTM Bostad demografiska beskrivningar av såväl de som flyttat som de som bor kvar. Information som beskriver vilka det är som flyttar och som kan ge en inblick i varför.

 

Exempel på resultat

För en kommun kan KundkartanTM Bostad till exempel besvara följande frågor:

  • Utflyttningsområde – vart har befolkningen flyttat? Tack vare statistik från de senaste 10 årens flyttdata kan flyttströmmar från kommunen eller delområden i kommunen kartläggas. Detta ger en bra bild över de personer som valt att flytta och var de har bosatt sig.
  • Demografisk profil – vilka har flyttat? Verktyget beskriver även de personer som flyttat utifrån en mängd variabler som t.ex. ålder, familjesituation, köpkraft och utbildningsnivå.
  • Inflyttningsområde – vilka har flyttat in till kommunen? Kundkartan Bostad visar även flyttar som skett till olika områden i kommunen och den demografiska profilen på de människor som flyttat dit. Det är alltså möjligt att både ta fram olika geografiska platsers upptagningsområde och en målgruppsbeskrivning av områdets potentiella inflyttare.
  • Fördjupad analys – varför flyttar man? Finns det skillnad i flyttbeteende mellan olika boendeformer eller åldersgrupper som kan indikera varför vissa väljer att flytta medan andra stannar?