Vilka är de starkaste varumärkena i badrumsmarknaden?

Tycker du att kännedomsmätningar inte ger tillräcklig kunskap om ditt företags varumärke? Önskar du ett komplement till nöjd-kund-mätningar? En Brand equity-mätning ger en fullskalig beskrivning av hur starkt ett varumärke är och gör att du kan följa hur styrkan i varumärket utvecklas.
Badkar i badrum

Brand equity – ett mått på varumärkets styrka

Grunden till ett starkt varumärke är att det är känt bland många. Men hög kännedom är inte detsamma som att varumärket står sig starkt gentemot konkurrenter. För att få en heltäckande bild av ett varumärkes styrka behöver bilden nyanseras. Kvaliteten som varumärket står för, kundernas lojalitet till varumärket och om varumärket associeras med positiva eller negativa saker är lika viktiga aspekter.

 

Prognoscentret använder sig av en forskningsbaserad metod där kunderna bedömer ett påstående kring varje aspekt. Resultaten vägs därefter ihop till ett Brand equity-värde.

 

Starka varumärken och kundnöjdhet

Ett starkt varumärke skapar såväl förväntningar som känslor och påverkar köpbeteende hos konsumenter. Att ha ett starkt varumärke är inte samma sak som att ha nöjda kunder.

 

Det finns en mängd varumärken där kunderna är nöjda med sitt köp men där varumärket ändå är okänt för de allra flesta. För ett företag är det därför värdefullt att både mäta kundnöjdhet och styrkan i varumärket.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev