Var i Europa kommer byggmarknaden att utvecklas starkast?

Har ni verksamhet i Europa? Som medlem i nätverket Euroconstruct kan Prognoscentret erbjuda marknadsunderlag med statistik och prognoser för den europeiska byggmarknaden. Underlaget ger er en unik jämförbarhet som inkluderar både övergripande kommentarer i ett europeiskt perspektiv och detaljerade genomgångar för varje land.
Verktygsbälte

Ett unikt nätverk för byggbranschen

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket har funnits i 40 år och det inkluderar i dag 19 medlemsländer, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Prognoscentret AB och Prognosesenteret AS är bägge utvalda representanter i Euroconstruct, med ansvar för Sverige och Norge.

 

Erbjuder rapporter och bjuder in till seminarier

Euroconstruct bjuder in till seminarium två gånger per år där den europeiska byggmarknaden presenteras med analyser och prognoser. I samband med dessa seminarier publiceras också rapporter som ger ett transparent och enhetligt underlag som beskriver hur marknaden kommer att utvecklas de närmaste åren.

  • Country report är en sammanställning av alla medlemmars individuella rapporter. Den ger er en detaljerad insyn i de specifika förutsättningar som gäller i varje land.
  • Summary report beskriver situationen i den europeiska byggmarknaden ur ett bredare perspektiv. Den kompletterar landrapporterna för att ge er en jämförande bild länder emellan utifrån makroekonomiska förutsättningar och hur aktiviteten inom olika delmarknader och byggtyper utvecklar sig.

 

Förstå förutsättningarna och se potentialen

Med de underlag som Euroconstruct sammanställer kan ni identifiera vilka länder och marknadssegment som har störst potential för er de kommande åren. Ni kan sätta er in i förutsättningarna i varje land och marknadssegment för att värdera potential och risk med en unik jämförbarhet.

 

Rapporterna ger er även access till ett nätverk av kontakter med insikt i varje land vilket gör det möjligt att få ytterligare tillgång till fördjupad information om så önskas. Euroconstruct hjälper er att fokusera era resurser där de ger den bästa avkastningen.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev