I vilka butiker väljer hushållen att handla sina byggvaror?

Marknaden för byggvaror förändras ständigt. Kundernas köpbeteende förändras. Nya kedjor etableras eller går samman. Branschglidning gör att butikers sortiment förändras. Allt fler kunder väljer att handla byggvaror via nätet. Prognoscentret kan hjälpa dig att hitta rätt målgrupper, beskriva var de finns och kartlägga deras köpbeteende.

Att ha kunskap om sin marknad och sina kunder är viktigt för företag – oavsett om det är fråga om leverantörer eller återförsäljare, och oavsett om deras kunder är hushåll eller proffs.

 

Vi mäter löpande hur och var konsumenter och proffs väljer att handla olika typer av byggvaror och -tjänster. Med hjälp av den informationen kan företag avgöra t.ex. vilka butiker som har bäst förutsättningar att sälja deras produkter, hur försäljningen via näthandel utvecklas och hur företaget presterar i förhållande till konkurrenterna. Med kunskap inom dessa områden kan företag agera rätt och öka lönsamheten i en allt mer konkurrensutsatt omvärld.

 

Vi ser inte bara på nuläget utan blickar även framåt så att ni strategiskt kan göra de bästa valen.

 

Kundkartan Kök visar inköpsbeteendet hos olika kundgrupper

Prognoscentret genomför löpande analyser som beskriver konsumtionen av olika byggvaror i såväl landet i stort som ner på små regionala områden.

 

Vi har skapat ett analysverktyg som på ett enkelt sätt beskriver köpbeteende hos olika kundgrupper och i olika geografiska marknader. Vi kallar det Kundkartan Kök. Kundkartan kan anpassas utifrån er verksamhet t.ex. genom att dela in marknaden i de regioner eller målgrupper ni arbetar mot.

 

Våra analyser ger exempelvis svar på följande frågor:

  • Inköpsbeteende – hur agerar kunderna? Köpsbeteendet skiljer sig åt mellan kundgrupper, länder och regionala områden. Vilka kunder väljer att handla på nätet, vilka väljer butiker med låga priser och vilka vill ha butiker med hög service?
  • Budgetering – vilka ekonomiska målsättningar ska vi ha? Vi ger er underlag för att sätta styr- och måltal på butiker eller säljare.
  • Kommunikation – var, när och hur? Vilka kundgrupper ska vi prioritera och i vilka områden ska vi marknadsföra oss?
  • Prestation – är vi bättre eller sämre än våra konkurrenter? Jämför er försäljning mot marknaden i stort eller i mindre upptagningsområden. Vilka kundgrupper presterar vi bra mot och vilka bör vi prioritera?
  • Inköpskanaler – hur ser framtiden ut? Förändringar i olika kunders köpkraft och agerande kommer att påverka de framtida kanalvalen. Är vi rätt positionerade i vår distribution av produkter och hur kan vi öka försäljningen i en nedåtgående konjunktur?
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev