Hur stor är vår andel av färgmarknaden?

Förändringar i den egna försäljningen vet företag naturligtvis om. För att veta om företaget tappat eller tagit marknadsandelar krävs mer kunskap - om marknadsutvecklingen i stort och om konkurrenternas prestation. Prognoscentret följer löpande försäljningen på färgmarknaden och kan ge dig svaren.
Färgroller lutad mot vägg

Färgmarknaden är ständigt under förändring. Nya varumärken och försäljningskanaler etableras. Konkurrenter förändrar sin produktportfölj samtidigt som pressade priser håller nere lönsamheten.

 

Säkerställ din position och öka er marknadsandel

Prognoscentret analyserar utvecklingen för många olika varumärken. Analyserna baseras på kontinuerliga undersökningar mot såväl privata konsumenter som professionella kunder. Vi täcker hela din marknad oavsett om det rör sig om etablerade eller nya, exempelvis direktimporterade, varumärken. Detta ger underlag för att t.ex. jämföra försäljningen inom olika kundgrupper eller mot konkurrenter och ger förutsättningar att planera och prioritera företagets marknads- och försäljningsarbete.

 

Vi följer också utvecklingen för varumärken inom återförsäljarledet och företag som erbjuder tjänster relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.

 

Dessutom kan vi med hjälp av modeller prognostisera efterfrågan hos olika kundgrupper. Detta ger kunskap som du kan dra nytta av vid strategiprocesser, försäljningsplanering och budgetering.

 

Våra analyser ger exempelvis svar på följande frågor:

  • Positionering – Hur kan vi etablera oss i en tydlig nisch? Med allt fler varumärken på marknaden ökar också behovet av att etablera en tydlig positionering och att utarbeta unika erbjudanden. Vi kan ge svar på hur stor marknaden är i valda prissegment och vilka kundtyper som attraheras i ett valt segment.
  • Budgetering och prognoser – Vad ska vi basera våra kostnader och intäkter på? Vi ger er underlag för att arbeta med planprocesser oavsett om ni arbetar med traditionell budget eller med rullande prognoser. Vi kan även hjälpa till med att sätta styr- och måltal ned på butiks- eller säljarnivå samt utarbeta underlag för prioritering av geografiska områden och målgrupper.
  • Prestation – Är vi bättre eller sämre än våra konkurrenter? Jämför er försäljning mot marknaden som helhet eller fördelat på segment och försäljningsdistrikt. Vi ger en kunskap inom vilka kundgrupper företaget presterar bra och vilka som bör prioriteras.
  • Strategiska val – hur ska vi öka vår försäljning? Med  våra analysmodeller får ni ett underlag som beskriver den framtida efterfrågan hos olika kundtyper. Idag kanske ni har en hög marknadsandel hos en viss typ av kund men för att öka den totala marknadsandelen krävs nya prioriteringar.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev