Hur mycket betalar bostadsköpare för större balkonger?

Eller är det kanske smartare förvaring eller exklusiva inredningsval som betingar den högsta betalningsviljan? Frågorna ser olika ut för varje bostadsprojekt/situation men en sak är gemensam – det finns en önskan om att skatta vad kunden är beredd att betala, på riktigt!

Det är lätt att säga sig vilja köpa en viss sak men när verklighetens begränsningar gör sig påminda så påverkas våra prioriteringar. Prognoscentret erbjuder betalningsviljestudier som hanterar denna problematik. Resultatet är en sanningsenlig skattning av rätt pris i en given situation.

 

Betalningsviljan beräknas genom att kunden tvingas välja

Prognoscentret arbetar sedan många år med betalningsviljestudier där vardagens begränsningar finns med. Genom att låta personer göra upprepade val mellan olika kombinationer av erbjudanden till alternativa priser kan en verklig betalningsvilja beräknas.

 

Vid en given prisnivå och konkurrenssituation kommer ett visst antal människor att köpa. Räcker antalet potentiella kunder för att fylla projektet så är priset rätt. Behövs det fler kunder följer man priskurvan neråt tills rätt antal återfinns. Olika marknadssituationer kan simuleras och på så sätt identifieras det erbjudande som ger störst inkomster.

 

Resultatet av våra betalningsviljestudier kan sammanfattas på följande sätt:

  • Skattningar av vad olika grupper är beredda att betala för ett visst erbjudande vilket i sin tur ger möjlighet att välja rätt pris i förhållande till hur stort kundunderlag som behövs.
  • Kunskap om vid vilken prisnivå ett erbjudande är mer efterfrågat än ett annat.
  • En uppfattning om rådande priselasticitet d.v.s. hur priskänslig är målgruppen.
  • En viss andel av marknaden kommer aldrig att köpa (inom aktuellt prisspann), hur stor andel det rör sig om framgår av undersökningen.
  • Simuleringar av vad som händer om erbjudanden eller konkurrenssituationen ändras.
  • Vetskap om hur viktiga olika delkomponenter är i köpbeslutet.

 

Prioriteringsordningen är i bland fullt tillräcklig

Kunskap om hur stor betydelse en viss sak har i ett beslut hjälper oss att satsa på rätt saker. Betalningsviljestudier förutsätter att priset är en delkomponent som vägs in i beslutet. Men i många situationer räcker det med att kartlägga målgruppens prioriteringar. I dessa fall arbetar vi med undersökningsmetoder som ger information om hur mycket viktigare en viss sak är en annan.

 

Till exempel har en bostadsutvecklare nytta av att veta att stora balkonger är tre gånger så viktigt som smart förvaring som i sin tur är lika viktigt som extra lyxiga inredningsval. Med den kunskapen kan bostadsutvecklaren vikta kundvärde mot ökade produktionskostnader för att finna den mest efterfrågade bostaden.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev