Småhuspriserna i riket ökar snabbare än bostadsrättspriserna

Av: Erika Knutsson Postat:

Bostadsbyggandet har fram till i september minskat med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen i byggstarter är relativt jämnt fördelad mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus som minskat med 10 % respektive 8 % under perioden.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev