Johan Grip ny chefsekonom på Prognoscentret

Johan Grip har den 1 april tillträtt som Prognoscentrets chefsekonom. Johan kommer närmast från Riksbanken där han arbetat på avdelningen för finansiell stabilitet med att analysera bl.a. bostads- och fastighetsmarknaden.
Av: Prognoscentret Postat:

 

Hej Johan och varmt välkommen till oss! Hur har dina första dagar varit?

Tack! Det är väldigt roligt att vara på plats men också speciellt att börja på en ny arbetsplats, från sitt hemmakontor. Alla kollegor i såväl Sverige som i Norge har välkomnat mig på bästa sätt och jag ser fram emot att få lära mig mer om deras kompetensområden.

 

Vill du berätta lite mer om din bakgrund?

Mitt första sommarjobb var att städa ute på byggarbetsplatser och efter det blev det fler somrar med tidiga mornar ute på något bygge, med varierande arbetsuppgifter. Om vi sedan hoppar framåt lite i tiden upptäckte jag att det passade mig bättre att bygga statistiska modeller än att bygga hus, därför läste jag till en magister i statistik och en kandidat i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Direkt efter det påbörjade jag forskarutbildningen i nationalekonomi vid Uppsala universitet, med inriktning mot makroekonomi.

Jag skulle beskriva mig själv som en empirisk makroekonom. De senaste åren har jag ägnat mycket tid åt frågor som rör bostadsmarknaden, fastighetsmarknaden och den utlåning som är kopplad till dessa marknader. Min egen forskning var mer inriktad mot penningpolitik men den röda tråden i allt jag gör är att jag gärna arbetar empiriskt.

Jag kommer till Prognoscentret direkt från Riksbanken, dessförinnan arbetade jag vid Finansdepartementet och innan det vid den Europeiska Centralbanken i Frankfurt am Main, Tyskland.

Mitt inträde på arbetsmarknaden var inom bygg och efter en liten omväg kan man kanske säga att jag äntligen är tillbaka inom bygg igen.

 

Vad innebär rollen som Chefsekonom och vilka ansvarsområden kommer du att ha?

 

Prognoscentret är ju en lite mindre arbetsgivare än jag är van vid, därför hoppas jag att jag kan bidra till verksamheten på många olika sätt. Sen ska jag självklart utifrån min bakgrund och erfarenhet ansvara för att vidareutveckla våra analyser och prognoser relaterat till byggmarknadens olika delsegment. Det handlar inte bara om hur vi tar fram analyserna utan även hur vi kan kommunicera dem på bästa sätt till våra kunder. Eftersom Prognoscentret verkar både i en nordisk och en europeisk kontext, blir det också spännande att försöka lyfta fram de olika länders förutsättningar och sätt att hantera de utmaningar som finns avseende byggmarknaden.

 

Prognoscentret är ett innovativt företag med många olika infallsvinklar mot en stor och samhällsviktig bransch och min förhoppning är att jag, tillsammans med mina kollegor, ska kunna bidra till samhällsdebatten med en pedagogisk och objektiv röst i frågor med koppling till byggmarknaden.

 

 

Vilka frågor/områden inom bygg- och fastighetsbranschen är av särskilt intresse för dig?

 

Jag vill bidra med att bredda och fördjupa kunskaperna kring bostadsmarknaderna inom Norden, så att vi kan dra lärdomar av varandras förutsättningar och erfarenheter.

Kopplat till detta, vill jag även försöka lyfta diskussionen om bostadsmarknaden i Sverige från att mest handla om hur mycket hushållen i storstäderna får låna, till att handla om hur vi utifrån dagens förutsättningar kan åstadkomma en bättre fungerande bostadsmarknad i hela landet.

 

Tack Johan och varmt välkommen igen!

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev