Byggtrender

Bostadsbyggandet har fram till i juli minskat med 13 % jämfört med motsvarande period i fjol. Det är framförallt småhus som minskat mest (-17 %) under perioden men även lägenheter i flerbostadshus har minskat (-12%).
Av: Christian Brander Postat:

Bygglovsbeviljandet i lokalbyggnader planar ut på 2017-års nivå

 

Bostadsbyggandet har fram till i juli minskat med 13 % jämfört med motsvarande period i fjol. Det är framförallt småhus som minskat mest (-17 %) under perioden men även lägenheter i flerbostadshus har minskat (-12%).

 

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar fortsatt tydligt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Den nedåtgående trenden bekräftades i fjol av en fallande trend i beviljade bygglov men i år har beviljandet i stort sett planat ut. Det kan indikera att även påbörjandet snart stabiliseras som ett resultat av stabilare bostadspriser och bibehållen låg ränta.

 

Beviljad yta av lokaler toppade under mitten av 2017 och minskade därefter fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat kraftigt och befinner sig nu så gott som på 2017 års nivå. Fram till i juli ökade beviljandet med 28 % jämfört med motsvarande period i fjol. Beviljandet har framförallt ökat inom vård- och hotellbyggnader (375 % respektive 183 %) medan Skola är en av byggkategorierna som minskat mest.

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månaderna) uppgick i augusti till 25 000, vilket är en ökning med 6 % jämfört med samma period i fjol. Fram till augusti uppgick antalet sålda småhus till cirka 36 000, vilket motsvarar en nedgång med 2 % jämfört med 2018.

 

 

Trenden (rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter och småhus är positiv. I augusti var utbudet 3 % högre för båda upplåtelseformerna jämfört med för ett år sedan. Under de fyra veckorna som rapporterats i september så har utbudet av bostadsrätter ökat med 4 % medan småhus minskat med 4 % jämfört med motsvarande period året innan. Vi väntar oss ett fortsatt högt utbud under resten av året.

 

 

 

 

Bostadsrättspriserna på landsnivå visar en svag tillväxt i augusti månad medan utvecklingen på länsnivå varierar men är övervägande positiv. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har haft högst årlig pristillväxt (6 %) medan priserna i Stockholm och Västra Götaland rört sig sidledes, 1,4 % respektive -0,8 %. Högst tillväxt har Västernorrland och Värmland, upp 20 % respektive 18 %. Priserna har endast sjunkit i tre län, Jämtland, Dalarna och Västra Götaland, -10 %, -3 % respektive -0,8 %.

 

Småhuspriserna på landsnivå ökade med 3 % i augusti jämfört med för ett år sedan. Nitton län hade stillastående eller växande priser, där Blekinge och Dalarna var de regioner med störst pristillväxt, 14 % respektive 12 %. Tre län hade fallande priser, varpå Kronoberg och Gotland minskade mest, – 8 % respektive 4 %.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev