Byggtrender

Bostadsbyggandet fortsätter att minska efter att årets två första månader är rapporterade. Påbörjandet minskade med -9 % jämfört med motsvarande period i fjol. Det är framförallt småhus som minskat mest (-15 %) medan lägenheter i flerbostadshus minskat med -7 %. Under februari ökade dock flerbostadshus med 3 % vilket var något oväntat.
Av: Christian Brander Postat: 

Bostadsbyggandet fortsätter att minska efter att årets två första månader är rapporterade. Påbörjandet minskade med -9 % jämfört med motsvarande period i fjol. Det är framförallt småhus som minskat mest (-15 %) medan lägenheter i flerbostadshus minskat med -7 %. Under februari ökade dock flerbostadshus med 3 % vilket var något oväntat.

 

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar fortsatt tydligt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Trenden för beviljade bygglov av bostäder är mer otydlig, den har pekat nedåt under större delen av 2018 men under slutet av förra året och i januari i år ökade byggloven. I februari minskade dock beviljandet med -34 % vilket kan indikera att trenden är på väg ner igen.

 

Beviljandet av kvadratmeter lokaler har ökat med 69 % under årets två första månader jämfört med motsvarande månader 2018. Beviljandet toppade under mitten av 2017 och minskade därefter fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat. Vi har tidigare bedömt att nedgången 2017–2018 var omotiverad stor vilket nu visar sig i en rekyl uppåt. På lite längre sikt tror vi trots det att trenden är nedåtgående.

 


 

Omsättningen av bostadsrätter under det första kvartalet uppgick till 24 731, vilket är 6 % lägre jämfört med första kvartalet 2018. Antalet sålda småhus uppgick till cirka 11 600, en nedgång med 3 % jämfört med samma period i fjol.

 

 

Trenden (rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter och småhus är positiv. I mars var utbudet 6 % respektive 8 % högre jämfört med för ett år sedan. Under de tre veckor som rapporterats i april så har utbudet av bostadsrätter och småhus ökat med 8 % respektive 18 % jämfört med motsvarande period året innan. Vi väntar oss ett fortsatt högt utbud under resten av året.

 

 

 

 

Bostadsrättspriserna på landsnivå har planat ut under de senaste kvartalen men det finns regionala skillnader. Skåne har en årlig pristillväxt (7 %) under första kvartalet 2019 medan övriga storstadsregioner utvecklas plant. Högst tillväxt ser vi dock i Jämtland och Örebro, upp 16 resp. 14 %.

 

Småhuspriserna på landsnivå minskade med 2 % i mars jämfört med för ett år sedan. Tolv län hade fallande priser, där Kalmar, Örebro och Västmanland var de regionerna med störst nedgång (-13 %, -12 % respektive -10 %). Nio län som hade stigande eller stillastående priser, varav Blekinge och Östergötland ökade mest med 10 % respektive 8 %.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev