Byggtrender

Bostadsbyggandet inledde året svagt. Påbörjandet minskade med 27 % jämfört med motsvarande månad i fjol. Det är framför allt lägenheter i flerbostadshus som minskat mest även om småhusbyggandet inte går så mycket bättre.
Av: Christian Brander Postat:

 

 

Bostadsbyggandet inledde året svagt. Påbörjandet minskade med 27 % jämfört med motsvarande månad i fjol. Det är framförallt lägenheter i flerbostadshus som minskat mest (-28 %) även om småhusbyggandet inte går så mycket bättre (-22 %).

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar tydligt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Trenden för beviljade bygglov av bostäder har pekat nedåt under större delen av 2018 men under de senaste månaderna har byggloven ökat och den kortsiktiga trenden är nu svagt positiv. Det är dock för tidigt att säga om den lite längre negativa trenden är bruten.

 

Beviljandet av kvadratmeter i lokaler ökade med 31 % under januari i år jämfört med motsvarande månad 2018. Trenden (rullande 12 månader) för lokaler är relativt stabil. Beviljandet toppade under mitten av 2017 och har därefter minskat fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat och kortsiktigt är trenden positiv.

 


Omsättningen
av bostadsrätter sjönk med 5 % under 2018 jämfört med året innan, vilket sannolikt beror på införandet av det skärpta amorteringskravet. Försäljningen av småhus sjönk endast med 1 % under samma period. Vid införandet av det första amorteringskravet 2016 var effekterna motsatta. Omsättningen av småhus föll med 6 % medan bostadsrätter ökade med 3 %. Detta verkar dock inte ha påverkat prisbilden. Sedan finanskrisen har bostadsrättspriserna på landsnivå ökat med 135 % jämfört med småhuspriserna som ökat med 61 % men sedan 2016 då kreditrestriktionerna infördes har priserna i stort sett stått stilla, upp 1 % respektive 4 %.

 

 

Trenden (rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter och småhus är positiv. I mars var utbudet 6% respektive 8% jämfört med för ett år sedan. Under mitten av 2017 började utbudet av bostadsrätter att öka. Vi väntar oss ett fortsatt högt utbud under första halvåret i år för att sedan falla mot slutet av året till följd av det fallande bostadsbyggandet.

 

 

Bostadsrättspriserna på landsnivå har planat ut under de senaste kvartalen men det finns regionala skillnader. Skåne har en årlig pristillväxt (7 %) under första kvartalet 2019 medan övriga storstadsregioner utvecklas plant. Högst tillväxt ser vi dock i Jämtland och Örebro, upp 16 resp. 14 %.


Småhuspriserna
på landsnivå minskade med 2 % i februari jämfört med för ett år sedan. Tolv län hade fallande priser, där Jönköping, Gotland och Kalmar var de regionerna med störst nedgång (-9 %, -9 % respektive -8 %). Åtta län som hade stigande priser, varav Värmland och Östergötland ökade mest med 8 %.

 

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

 

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev