Byggtrender

Bostadsbyggandet har under första kvartalet i år ökat svagt (5 %) jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är framförallt påbörjandet av hyresrätter i flerbostadshus som ökat (28 %) medan bostadsrätterna fortsätter att minska (-14 %). Även småhusbyggandet minskade under första kvartalet (-13 %) och däribland minskade fristående småhus mest.
Av: Christian Brander Postat:

 

Bostadsbyggandet har under första kvartalet i år ökat svagt (5 %) jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är framförallt påbörjandet av hyresrätter i flerbostadshus som ökat (28 %) medan bostadsrätterna fortsätter att minska (-14 %). Även småhusbyggandet minskade under första kvartalet (-13 %) och däribland minskade fristående småhus mest.

 

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) pekar fortsatt ner från sin toppnotering i slutet av 2017. Den nedåtgående trenden bekräftas även av en fallande trend i beviljade bygglov som under första kvartalet minskade med 16 % jämfört med samma period 2018. Vi bedömer att påbörjandet av bostäder och främst bostadsrätter kommer att fortsätta minska framöver, men vi tror att byggandet av hyresrätter kommer att utvecklas positivt.

 

Byggstartad yta i lokaler har ökat med 8 % under det första kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Det är framförallt kommersiella byggnader som ökat (34 %) medan offentliga lokalbyggnader minskat (-32 %). Byggstartstrenden för lokaler totalt (rullande 4 kvartal) pekar på en minskning framöver (-20 %), däremot antyder beviljandestatistiken det motsatta. Beviljandet av bygglov toppade under mitten av 2017 och minskade därefter fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat kraftigt. Vi har tidigare bedömt att nedgången 2017–2018 var omotiverad stor vilket nu visar sig i en rekyl uppåt. På lite längre sikt tror vi trots det att trenden är nedåtgående.

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månaderna) uppgick i april till 27 000, vilket är en ökning med 3 % jämfört med samma period i fjol. Fram till april uppgick antalet sålda småhus till knappt 14 100, vilket motsvarar en nedgång med 11 % jämfört med 2018.

 

 

 

Trenden (rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter och småhus är positiv. I april var utbudet 5 % respektive 8 % högre jämfört med för ett år sedan. Under de tre veckor som rapporterats i maj så har utbudet av bostadsrätter och småhus ökat med 12 % respektive 2 % jämfört med motsvarande period året innan. Vi väntar oss ett fortsatt högt utbud under resten av året.

 

 

Bostadsrättspriserna på landsnivå visar en svag tillväxt i april månad medan utvecklingen på länsnivå varierar. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har haft högst årlig pristillväxt (5 %) medan priserna i Stockholm och Västra Götaland rört sig sidledes. Högst tillväxt har Örebro och Jämtland, upp 13 % respektive 11 %. Priserna har tappat mest i Västernorrland och Värmland, -5 % respektive -3 %.

 

Småhuspriserna på landsnivå minskade med – 2 % i april jämfört med för ett år sedan. Elva län hade fallande priser, där Västerbotten och Jämtland var de regionerna med störst nedgång (-17 % respektive -15 %). Tio län hade stigande eller stillastående priser, varpå Västernorrland och Norrbotten ökade mest med 12 % respektive 6 %.

 

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nerladdning i kundwebben.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev