Byggmaterialindex: Statistik för januari 2024

Byggmaterialindex tas fram av Byggmaterialhandlarna i samarbete med Prognoscentret. Den senaste statistiken omfattar januari månad och bygger på försäljningssiffror från elva stora kedjor med en årsförsäljning på cirka 44 miljarder kronor.
Få detaljerad statistik varje månad - hitta ditt abonnemang här
Av: Prognoscentret Postat:

Under januari månad faller byggmaterialindex med 15,3 procent, sett till jämförbara enheter och justerat för prisförändringar* vid jämförelse med motsvarande period föregående år. Noterbart är att januari var den relativt starkaste månaden under 2023 och därför likaså ett relativt högt jämförelsetal. Över en rullande 12-månadersperiod är indexet för riket ned 18,8 procent.

Ojusterat för prisförändringar är nedgången i januari 14,4 procent.

Vid kontroll av olika nedbrytningar ser vi bland annat en regional skillnad, där Norra Sverige har den lägsta nedgången med en minskning om 9,4 procent, att jämföra med Södra Sverige där nedgången är 19,6 procent.

 

Prisutveckling

Bygghandelsprisindex första publicering visar på en uppgång i priser på 3,7 procent avseende helåret 2023 vid jämförelse med 2022. Kvartal 4 landade på en ökning om 1,4 procent jämfört med motsvarande kvartal under 2022.

Värt att notera är skillnaderna som finns i olika huvudgrupper under helåret 2023, där den största gruppen 02 Träprodukter visar en kraftig nedgång (-16,1 %) medan den näst största gruppen 04 Interiör och snickerivaror fortsätter öka i pris (11,2 %). Sista kvartalets motsvarande siffror är något försiktigare, med -6,6 procent respektive 6,5 procent.

Indexet är viktat med hjälp av omsättningsdata från byggmaterialindex.

*Prisindex justeras vid avslutat kvartal vilket medför viss revidering av volymserier. 

 

Byggmaterialindex erbjuds som en tjänst med fyra prenumerationsalternativ samt även möjligheten att skräddarsy ett eget rapportpaket. Läs mer på byggmaterialindex.se

 

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken:

Rasmus Evaldsson

Dataanalytiker

+46 (0)79 062 21 49

re@prognoscentret.se

 

För övriga frågor om Byggmaterialindex eller de olika abonnemangen:

Patric Lindqvist

Affärsområdeschef marknadsinsikt

+46 (0)70 752 02 07

patric@prognoscentret.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev