Byggmaterialindex: Statistik för februari 2024

Byggmaterialindex tas fram av Byggmaterialhandlarna i samarbete med Prognoscentret. Den senaste statistiken omfattar februari månad och bygger på försäljningssiffror från elva stora kedjor med en årsförsäljning på cirka 44 miljarder kronor.
Få detaljerad statistik varje månad - hitta ditt abonnemang här
Av: Prognoscentret Postat:

Under februari månad faller byggmaterialindex med 13,4 procent, sett till jämförbara enheter och justerat för prisförändringar* vid jämförelse med motsvarande period föregående år. Över en rullande 12-månadersperiod är nedgången 19 procent. Motsvarande siffra i januari var 18,8 procent.

Volymutveckling i riket (fasta priser), per månad i jämförbara enheter

Ojusterat för prisförändringar är nedgången i februari 12,5 procent för månaden och på rullande 12 månader 16,8 procent.

 

Av de olika regionala nedbrytningarna är det Stockholmsregionen som uppvisar den lägsta nedgången över en rullande 12-månadersperiod, ned 16 procent i fasta priser. Övriga regioner uppvisar något större nedgångar under motsvarande period.

 

Vi ser vidare att nedgången inom B2C-segmentet minskar med 6,5 procent uppmätt i fasta priser, medan B2B-segmentet i februari minskar med cirka 15 procent. Det ska dock påpekas att jämförelsetalen för motsvarande månad i fjol såg väldigt olika ut vilket gör att baseffekten påverkar den procentuella förändringen.

 

*Prisindex justeras vid avslutat kvartal vilket medför viss revidering av volymserier.

 

Se mer information i applikationen.

 

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken:
Rasmus Evaldsson
Dataanalytiker
+46 (0)79 062 21 49
re@prognoscentret.se

 

För övriga frågor om Byggmaterialindex eller de olika abonnemangen:
Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
+46 (0)70 752 02 07
pli@prognoscentret.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev