Varumärkesundersökningen 2022 – Svenska småhusbranschen

Om varumärkesundersökningen för småhus

Prognoscentret mäter årligen kännedomen och varumärkesvärdet för alla större varumärken på småhusmarknaden. Undersökningen görs bland allmänheten, potentiella kunder (den del av befolkningen som har intentionen att bygga hus inom den närmsta tiden) samt personer som nyligen byggt ett småhus.

 

 

Rapportens innehåll:

  • Varumärkenas marknadsandelar
  • Kännedom (spontan och hjälpt kännedom, top-of-mind)
  • Brand Equity
  • Medieinvesteringar, mediemix, share of search.
  • Positioneringsanalyser
  • Fördjupningsavsnitt om småhusköparen bl.a. anledningar till att bygga nytt hus, vilka andra småhustillverkare övervägdes, NPS m.m.

 

I rapporten ingår även målgruppsanalyser samt statistik över småhusbyggandet i landets olika regioner.

 

Om årets varumärkesundersökning för småhus

I årets mätning bygger analysen på 1248 svar från allmänheten, 251 svar från potentiella kunder samt 884 köpare (som köpt hus under det senaste året).

 

Om rapporten

Publicerad: oktober 2022
Undersökning: varumärkesmätning för småhusbranschen

Pris: 35.000 SEK ex. moms

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev