BoByggarBarometern - Panelen där landets bostadsbyggare förutspår framtiden för nyproduktionen

Om BoByggarBarometern

Prognoscentrets BoByggarBarometer är en panel bestående av cirka 110 beslutsfattare hos landets bostadsutvecklare och småhusföretag.

 

Personerna har besvarat en enkät med åtta frågor om förväntad försäljningstakt, byggstarter, rekryteringsbehov samt den generella känslan av utvecklingen det kommande kvartalet. Frågorna berör både det egna företaget och branschen som helhet.

 

Undersökningen genomförs kvartalsvis.

 

Publicerat 2023
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev