Trivselportalen

Planering av allmänna ytor såsom gator, parker och torg har betydelse för hur attraktivt ett område är. Trivselportalen ger kommuner en bild av hur invånarna trivs i nybyggt område.
Vad är Trivselportalen?

Utvärdering av områdeskvaliteter som hänger samman med kommunens åtaganden i ett exploateringsområde.

  • En löpande undersökning bland köpare av bostäder i utbyggnadsområden.
  • Webbaserat verktyg för egen analys.
  • Kartläggning av trivsel i nybyggda bostadsområden.
  • Utvärdering av områdeskvaliteter som påverkar hur man trivs.
  • Jämför din kommun med andra i länet och landet.

Sveriges bostadsutvecklare skickar enkäter till alla sina kunder efter inflyttning. Utvärderingen av trivseln i området är en del av den undersökningen.

Vad utvärderas utöver trivsel?

Hur kan resultaten brytas ned?
  • Per stadsdel eller annat område, definierade av respektive kommun.
  • Typ av hushåll.
  • Åldersgrupper.
  • Över tid.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev