Upplevelse och lojalitet

Varje företag eller organisation behöver förstå vilket avtryck verksamheten gör på marknaden. Prognoscentret hjälper företag att mäta och förstå sin prestation. Med våra analyser kan du följa er utveckling och styra verksamheten mot uppsatta mål.
Typiska kundbehov
Mäta kundnöjdhet - NKI
Varumärkesundersökningar
Utvärdera prestationer eller aktiviteter
Insikt i attityderna till ett varumärke
Förstå vad som gör kunden nöjd
Det här får du veta

Våra undersökningar kartlägger företagets eller organisationens prestation. Men vi stannar inte där. För att möjliggöra förbättringar förklarar vi sambanden mellan verksamhetens kvalitet och de mål som ska uppnås. Detta skapar förutsättningar för en optimering av resurser. Vi sätter också prestationen i relation till referensvärden såsom branschindex eller annan benchmarking. Allt för bästa möjliga utvärdering.

Så hittar vi svaren

I många undersökningar använder vi oss av etablerade metoder. En fördel med det är att resultaten är jämförbara med andra studier. Dessutom kan vi dra nytta av den forskning som sker och därifrån vidareutveckla våra mätningar. Andra gånger utformar vi egna undersökningar anpassade efter specifika behov och önskemål.

Data vi utgår från

Vi genomför allt från totalundersökningar till riktade urvalsundersökningar. Vilken information vi baserar vårt resultat på anpassas efter kundens behov. I vissa fall använder vi oss av webbpaneler, i andra fall vänder vi oss till en viss målgrupp som t.ex. ett företags kunder, spekulanter eller intressenter.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev