Byggmarknad och omvärldsanalys

Med skräddarsydd kunskap om omvärlden, marknaden och dess drivkrafter hjälper vi organisationer att nå sina mål.
Typiska kundbehov
Underlag till strategi-och budgetprocesser
Identifiera och utnyttja tillväxtmöjligheter
Modellera intäkts- och kostnadsflöden
Planera och optimera försäljningsinsatser
Analysera potential vid förvärv
Mäta och följa marknadsandelar
Det här får du veta

I skräddarsydda analyser beskriver vi marknadens drivkrafter, storlek, struktur och utveckling. Informationen fördelas på exempelvis segment, kundtyper och distributionskanaler.

 

Vi erbjuder kunskap om hela värdekedjan, allt från materialkonsumtion och distributionsflöden till utförandeled.

 

Vi rör oss mellan detaljerad information på postnummernivå till bedömningar om hela eller delar av den europeiska marknaden.

Så hittar vi svaren

Prognoscentret har genom åren byggt upp omfattande och unika databaser som vi kombinerar med externa datakällor för att kunna utarbeta analyser av hög kvalitet.

 

Vi kvalitetssäkrar och utvecklar våra insamlings- och analysmetoder och ansvarar också för flertalet branschspecifika statistikinsamlingar.

 

 

Data vi utgår från

I vårt arbete med marknadsanalys hanterar vi stora datamängder och kombinerar ofta egen insamlad primärdata med andra typer av tillgänglig data som är relevant för den aktuella problemställningen. Vi har god statistisk förståelse, stor vana av att samla in och analysera underlag samt gedigen kunskap om tillgänglig sekundärdata. Det gör oss till en trygg partner för viktiga beslut i er organisation.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev