Kundinsikt

Vi hjälper dig att förstå dina kunders behov, preferenser och beteende. Med god kundinsikt får du möjlighet att ta bra beslut och öka verksamhetens lönsamhet.
Typiska kundbehov
Ta reda på betalningsvilja
Förstå kundattityder och trender
Identifiera och segmentera målgrupper
Mäta och förstå ett varumärke
Kartlägga hur kunder väljer och prioriterar
Undersöka kundnöjdhet
Det här får du veta

Våra undersökningar beskriver individers attityder, önskemål och behov i syfte att förstå hur människor agerar och påverkas i olika situationer. Utifrån den kunskapen kan du förutse hur dina kunder kommer att förhålla sig till olika produkter, tjänster och koncept. Detta ger dig underlag att utforma effektiva marknadsaktiviteter och bedriva en kundorienterad produktutveckling.

Så hittar vi svaren

Vid varje tillfälle angriper vi din frågeställning med den metod som ger dig det bästa beslutsunderlaget.

 

Vi har stor kompentens inom många olika analys- och undersökningsmetoder, allt från kvalitativa intervjuer till kvantitativa mätningar. I kombination med vår specialisering på bygg- och fastighetsbranschen gör detta att vi kan dra långtgående slutsatser anpassade efter just din verksamhet.

Data vi utgår från

En kombination av egna löpande marknadsundersökningar och kundanpassade mätningar ger ett unikt underlag för att leverera marknadsanalyser av hög kvalitet. För att samla in rätt data hjälper vi dig först att förstå vilken kunskap du behöver för att sedan formulera relevanta och heltäckande frågeställningar.

 

Vi vänder oss till såväl webbpaneler, som specifika målgrupper som t.ex. ett företags kunder, spekulanter eller intressenter.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev