Stort intresse för avdragsgillt bosparande

Skarpare kreditregleringar och stigande bostadspriser har gjort att det blir allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. Kan ett avdragsgillt bosparande vara en del av lösningen?
Av: Thomas Ekvall Postat:

 

Skarpare kreditregleringar och stigande bostadspriser har gjort att det blir allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden. Att kreditgivningen stryps och förre får möjlighet att köpa bostad förstärker samhällsklyftorna där de som lyckas ta sig in tidigt (primärt från mer välbeställda familjer som kan bistå med lån eller bidrag till insatsen) ytterligare drar ifrån de som inte lyckas ta sig in på ägarmarknaden. I tillägg kommer det utökade amorteringskravet försvåra än mer för såväl unga som redan etablerade hushåll. Att stimulera och premiera sparande blir därför viktigt. I Norge har det under många år funnits ett system med avdragsgillt sparande för unga, ett system som över 90 % av befolkningen ställer sig bakom.

 

På uppdrag av HSB har Prognoscentret undersökt intresset hos unga för ett bosparsystem motsvarande det norska och vilken kostnad det skulle generera för staten. Och resultatet är entydigt. Resultatet visar att intresset för ett avdragsgillt bosparande är stort och att såväl personer med högre som lägre inkomster skulle nyttja systemet. Dessutom skulle det totala sparandet öka. Svaren indikerar även att personer med lägre inkomster skulle omfördela mer av sitt sparande till ett bosparkonto samt öka sitt sparande mer i förhållande till inkomsten än vad de med högre inkomster skulle göra (även om de med högre inkomster i absoluta tal sparar mer).

 

Kostnaden för staten skulle uppskattningsvis ligga kring 2,1 miljarder årligen i rena subventioner. Det kan exempelvis jämföras med de statliga anslagen för bostadsfinansiering 2017 på 6,1 miljarder (investeringsstöd hyresrätter, kommunbons etc).

Även om intresset säkerligen kan förändras vid ett införande om frågan börjar debatteras i media så ligger svaren väl i linje med hur situationen ser ut i Norge. Såväl andelen som säger sig intresserade som mängden pengar de menar sig spara rimmar väl med norska förhållanden.

 

Ett avdragsgillt bosparande löser definitivt inte alla problem på bostadsmarknaden men det kan bidra till förbättrade förutsättningar, främst för personer som har svårt att komma in på marknaden.

 

Rapporten i sin helhet kan du läsa här!

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev