Projektanalyser för bostadsutvecklare

"Är det småbarnsfamiljer, pensionärer eller studenter som är mest intresserade av att flytta in i vårt projekt?" Att veta vilka köpare man bygger för är viktigt för ett framgångsrikt projekt och frågan är aktuell såväl inför markförvärv som projektplanering och projektering. Prognoscentret hjälper till att räta ut frågetecknen.
Familj på bänk
Med kunskap om vem den potentielle kunden är kan bostadsutvecklaren fatta rätt beslut om t.ex. storlek och utformning på bostäderna samt sätta rätt pris.

 

Prognoscentret gör analyser av vilka kundgrupper som mest troligt kommer att söka sig till ett nytt bostadsprojekt. I vårt utbud finns många metoder för att identifiera de bästa målgrupperna och förstå hur man attraherar dem:

  • Bostadsprojektanalyser: bland annat analys av flyttströmmar och demografisk profil på de potentiella köparna
  • Koncepttester: förståelse för vilka egenskaper och val som är mest attraktiva för potentiella köpare.
  • Betalningsviljestudier: insikt i hur mycket potentiella köpare är villiga att betala för sin bostad.
Vilken metod är bäst? Vi hjälper dig att komma fram till hur du får svar på dina frågor

För bostadsprojektanalyser använder vi oss av vårt eget analysverktyg Kundkartan Bostad. Det är framtaget speciellt för att innehålla all information en bostadsutvecklare behöver. Tillsammans med aktuell prisstatistik och vår erfarenhetsbank tar vi fram ett gediget underlag till beslut.

 

För att beräkna preferenser och betalningsvilja använder vi oss av avancerade metoder som ger djup insikt i hur kunderna tänker och väljer när de ska köpa bostad.

 

Är du intresserad av Kundkartan Bostad?

Prognoscentret erbjuder abonnemang på analysverktyget Kundkartan Bostad.
Läs mer