Byggtrender – fortsatt stort utbud på bostadsrätter i oktober

Bostadsbyggandet ökade med 50 procent under augusti månad jämfört med samma period föregående år. Hittills i år (fram till och med augusti) har 12 procent fler bostäder påbörjats jämfört med motsvarande period förra året. Beviljade bygglov (mätt i kvm) minskade dock i augusti med 15 procent jämfört med samma månad föregående år, men ligger hittills i år (fram till och med augusti) ungefär i linje med fjolårets nivå.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

 

Anledningen till att påbörjandet ökar samtidigt som beviljandet av bygglov minskar är att påbörjandet av bostäder reagerar trögt på en chock mot ekonomin, medan beviljandet reagerar snabbare. De negativa effekter som pandemin har på ekonomin hade alltså inte hunnit påverka påbörjandet än under augusti månad. De projekt som redan hade planerats innan pandemin slog till påverkas inte nämnvärt, medan många projekt som under pandemin varit i det tidiga planeringsskedet skjuts framåt i tiden. Detta innebär att vi ser ett minskat antal beviljade bygglov i nutid medan nedgången i påbörjandet troligtvis inte syns förrän nästa år.

 

Ytan beviljade bygglov för lokalbyggnader (mätt i kvm, rullande 3 månader) tog ett litet skutt uppåt i juli, men minskade med 41 procent i augusti jämfört med samma period föregående år. Hittills i år (fram till och med augusti) har ytan beviljade bygglov för lokaler minskat med 14 procent.

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i oktober till ca 35 700 försäljningar, vilket är 10 procent fler jämfört med samma period i fjol. Omsättningen av bostadsrätter fortsätter alltså att vara hög jämfört med vad vi har sett de senaste åren. Antalet sålda småhus uppgick i oktober till ca 4200, vilket är 24 procent färre jämfört med samma period föregående år.

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnitt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter har legat på en relativt hög nivå de senaste två åren och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. När pandemin slog till i våras blev bostadsmarknaden mer osäker och många som planerade att sälja sin bostad inom kort passade på att lägga ut sin bostad till försäljning innan krisen förvärrades. Detta resulterade i att antalet nya annonser ökade kraftigt på kort tid, vilket i sin tur leder till att den nedgång i utbudet som vi väntat oss skjuts framåt i tiden. Under sommaren har utbudet på bostadsrätter varit högre än en vanlig sommar och i oktober månad var utbudet 2 procent högre än motsvarande månad förra året.

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. Pandemin har haft en motsatt effekt på utbudet av småhus, som under perioden maj-oktober minskat med mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad i fjol. I oktober var utbudet 7 procent lägre jämfört med föregående månad och 20 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 6 procent i oktober månad jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen på länsnivå i årstakt är positiv för samtliga län och varierar mellan 1 och 14 procent. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har haft den högsta pristillväxten på 8,1 procent, i Västra Götaland har priserna vuxit med 5 procent och i Stockholm har priserna ökat med 5,8 procent i oktober jämfört med samma månad i fjol. I månadstakt ser vi en ökning på 1,1 procent nationellt och den största ökningen har skett på Gotland, där bostadspriserna ökade med 5,3 procent i oktober jämfört med föregående månad.

 

Småhuspriserna i landet ökade med 6 procent i oktober jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Kronoberg, där priserna på småhus ökade med 17 procent i årstakt.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev