Byggtrender – Bostadspriserna fortsätter stiga

Bostadsbyggandet ökade med 15 procent under juli månad jämfört med samma period föregående år. Hittills i år (fram till och med juli) har 10 procent fler bostäder påbörjats jämfört med motsvarande period förra året. Beviljade bygglov (mätt i kvm) minskade dock i juli med 24 procent jämfört med samma månad föregående år, men ligger hittills i år (fram till och med juli) ungefär i linje med fjolårets nivå.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

 

Anledningen till att påbörjandet ökar samtidigt som beviljandet av bygglov minskar är att påbörjandet av bostäder reagerar trögt på en chock mot ekonomin, medan beviljandet reagerar snabbare. De negativa effekter som pandemin har på ekonomin hade alltså inte hunnit påverka påbörjandet förrän under juli månad. De projekt som redan hade planerats innan pandemin slog till påverkas inte nämnvärt, medan många projekt som under pandemin varit i det tidiga planeringsskedet skjuts framåt i tiden. Detta innebär att vi ser ett minskat antal beviljade bygglov i nutid medan nedgången i påbörjandet troligtvis inte syns förrän nästa år.

 

Ytan beviljade bygglov för lokalbyggnader (mätt i kvm, rullande 3 månader) tog ett litet skutt uppåt i juli och landade på en nivå som är 30 procent högre jämfört med samma period föregående år. Ytan beviljade bygglov var dock något lägre än normalt i juli förra året, vilket troligtvis förklarar ökningen i år. Hittills i år (fram till och med juli) har ytan beviljade bygglov för lokaler minskat med 17 procent.

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i september till ca 31 500 försäljningar, vilket är 25 procent fler jämfört med samma period i fjol. Antalet sålda småhus uppgick i augusti till ca 5000, vilket är något fler jämfört med samma period föregående år, men det bör noteras att omsättningen månaden innan (juli) var betydligt lägre än det historiska genomsnittet för juli månad.

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnitt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter har legat på en relativt hög nivå de senaste två åren och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. När pandemin slog till i våras blev bostadsmarknaden mer osäker och många som planerade att sälja sin bostad inom kort passade på att lägga ut sin bostad till försäljning innan krisen förvärrades. Detta resulterade i att antalet nya annonser ökade kraftigt på kort tid, vilket i sin tur leder till att den nedgång i utbudet som vi väntat oss skjuts framåt i tiden. Under sommaren har utbudet på bostadsrätter varit högre än en vanlig sommar, i juni och juli var utbudet 13 respektive 16 procent högre än under motsvarande månad förra året. I september ökade utbudet jämfört med föregående månad, men ligger ungefär i linje med samma månad förra året (-1 %).

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. Pandemin har haft en motsatt effekt på utbudet av småhus, som under perioden maj-september minskat med mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad i fjol. I september var utbudet 10 procent högre jämfört med föregående månad, men 22 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 7 procent i september månad jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen på länsnivå i årstakt är övervägande positiv, endast Västernorrland redovisade sjunkande priser i september jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Stockholm som har haft den högsta pristillväxten på 6,8 procent, i Västra Götaland har priserna vuxit med 6,6 procent och i Skåne har priserna ökat med 6,4 procent i september jämfört med samma månad i fjol. I månadstakt ser vi en ökning på 2,4 procent i hela landet medan den största ökningen skett i Dalarna, där bostadspriserna ökade med 10,4 procent i september jämfört med föregående månad.

 

Småhuspriserna i landet ökade med 7 procent i september jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi på Gotland, där priserna på småhus ökade med 18 procent.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning på kundwebben under ”Nybyggnadsstatistik”.

 

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev