Byggtrender – Bostadsbyggandet ökade under det andra kvartalet

Den nedåtgående trenden i påbörjade bostäder i årstakt (rullande 12 månader) som vi kunde se under 2018 och stora delar av 2019 har under det senaste halvåret vänt uppåt.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

 

 

Bostadsbyggandet ökade med 8 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har 10 procent fler bostäder påbörjats jämfört med det första halvåret 2019. Beviljade bygglov (mätt i kvm) har dock minskat med 9 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

 

Anledningen till att påbörjandet ökar samtidigt som beviljandet av bygglov minskar är att påbörjandet av bostäder reagerar trögare på en chock mot ekonomin, medan beviljandet reagerar snabbare. De negativa effekter som pandemin har på ekonomin hade alltså inte hunnit påverka påbörjandet än under det andra kvartalet. De projekt som redan hade planerats innan pandemin slog till påverkas inte nämnvärt, medan många projekt som under pandemin varit i det tidiga planeringsskedet skjuts framåt i tiden. Detta innebär att vi ser ett minskat antal beviljade bygglov i nutid medan nedgången i påbörjandet inte syns förrän nästa år.

 

Ytan påbörjade lokalbyggnader (mätt i kvm) var 20 procent mindre under det andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Även ytan beviljade bygglov för lokaler (mätt i kvm, rullande 3 månader) minskade under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Beviljandet har framförallt minskat inom byggnadskategorierna industribyggnader och trafikbyggnader.

 

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i augusti till ca 28 700 försäljningar, vilket är 8 procent fler jämfört med samma period i fjol. Antalet sålda småhus uppgick i augusti till ca 2 800, vilket är en minskning med 56 procent jämfört med samma period föregående år och 58 procent färre än föregående månad. Vi bedömer att nedgången i småhusomsättningen primärt har två orsaker. Dels vill färre flytta från småhus när vi spenderar mer tid hemma vilket syns i att utbudet gått ned och priserna upp. Dels gör oroliga tider att färre generellt ger sig ut på bostadsjakt. Omsättningen av bostadsrätter står däremot still i princip. Den något starkare utvecklingen skulle kunna bero på att det är ett större steg att flytta från bostadsrätt till ett småhus jämfört med att flytta från en bostadsrätt till en annan. Ju större investering bostadsköpet kräver, desto mindre är vi villiga (eller har möjlighet) att göra det i kris-tider.

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnitt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter har legat på en relativt hög nivå de senaste två åren och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. När pandemin slog till i våras blev bostadsmarknaden mer osäker och många som planerade att sälja sin bostad inom kort passade på att lägga ut sin bostad till försäljning innan krisen förvärrades. Detta resulterade i att antalet nya annonser ökade kraftigt på kort tid, vilket i sin tur leder till att den nedgång i utbudet som vi väntat oss skjuts framåt i tiden. Under sommaren har utbudet på bostadsrätter varit högre än en vanlig sommar, i juni och juli var utbudet 13 respektive 16 procent högre än under motsvarande månad förra året. I augusti månad ökade utbudet på bostäder med 21 procent jämfört med föregående månad, men minskade med 3 procent jämfört med samma månad förra året.

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. Pandemin har haft en motsatt effekt på utbudet av småhus, som under perioden maj-augusti minskat med 18 till 24 procent per månad i årstakt. I augusti var utbudet 15 procent högre jämfört med föregående månad, men 23 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 8 procent i augusti månad jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen på länsnivå i årstakt är övervägande positiv, endast Västernorrland redovisade sjunkande priser i augusti jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Västra Götaland som har haft den högsta pristillväxten på 6,1 procent, i Skåne har priserna vuxit med 4,6 procent och i Stockholm har priserna ökat med 4,3 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol.

 

Småhuspriserna i landet ökade med 6 procent i augusti jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Kalmar, där priserna på småhus ökade med 17 procent. I augusti var Blekinge, Dalarna och Gävleborg de enda regionerna som hade en negativ prisutveckling i årstakt.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev