Byggtrender

Bostadsbyggandet vände upp under det första kvartalet - pandemiläget till trots.
Av: Sara Snöbohm Postat:


Bostadsbyggandet
ökade med 63 procent i mars jämfört med samma period föregående år. Trots en trög start på året låg bostadsbyggandet på en högre nivå under det första kvartalet än under motsvarande period förra året (+36 %).

 

Den nedåtgående trenden för påbörjade bostäder i årstakt (rullande 12 månader) som vi kunde se under 2018 och stora delar av 2019 har under det senaste halvåret planat ut. De senaste två månadernas inrapporterade byggaktivitet har visat sig peka uppåt, men frågan är hur långvarig denna uppgång blir. Även beviljade bygglov (mätt i kvm) ökade under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Den positiva trenden bör dock inte vara långvarig och en nedgång är att vänta den närmaste tiden.

 

Ytan påbörjade lokalbyggnader (mätt i kvm) var ungefär 30 procent lägre under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. Även ytan beviljade bygglov för lokaler (mätt i kvm, rullande 3 månader) minskade under det första kvartalet med strax över 30 procent jämfört med samma period föregående år. Beviljandet har framförallt minskat inom byggnadskategorierna affärsbyggnader och vårdbyggnader.

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i maj till ca 28 500 försäljningar, vilket är 4 procent färre än samma månad i fjol. Med tanke på den situation vi befinner oss i, där coronapandemin påverkar både makroekonomi och privatekonomi, är det intressant att jämföra omsättningen av bostadsrätter februari – maj i år med motsvarande period förra året. Jämförelsen visar att antalet bostadsrättsförsäljningar faktiskt ökat något detta år (5 %), vilket tyder på att en frysning av marknaden, som annars är vanligt förekommande i kristider, inte infunnit sig denna gång (hittills).

 

Antalet sålda småhus uppgick i maj till ca 3 700, vilket är en minskning med 25 procent jämfört med samma period föregående år och 22 procent lägre än föregående månad.

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnitt av senaste rullande 12 månader) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter ligger på en relativt hög nivå och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. Den nyligen höjda oron på bostadsmarknaden på grund av coronapandemin har dock gjort att antalet nya annonser ökat kraftigt på kort tid, vilket resulterat i att utbudet minskat mindre än vad vi tidigare trott. I maj månad ökade utbudet på bostäder med 7 procent jämfört med föregående månad, men minskade med 3 procent jämfört med samma månad förra året.

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. För småhus var utbudet i maj 6 procent högre jämfört med föregående månad, men 23 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på 3 procent i maj månad jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt var bostadsrättspriserna 2 procent lägre i maj jämfört med föregående månad. Utvecklingen på länsnivå i årstakt är övervägande positiv. Endast Gotland, Norrbotten och Halland redovisade sjunkande priser i maj jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Stockholm som har haft den högsta pristillväxten på 4 procent, i Västra Götaland har priserna ökat med 2 procent och i Skåne har priserna rört sig sidledes i maj jämfört med samma månad i fjol.

 

Småhuspriserna i landet ökade med 5 procent i maj jämfört med samma period för ett år sedan, men minskade med 2 procent sedan föregående månad. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Västerbotten, där priserna på småhus ökade med 18 procent.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev