Byggtrender

Bostadsbyggandet ökade med 46 procent i februari jämfört med samma period föregående år. I januari månad såg vi däremot en minskning med 29 procent, vilket gör att bostadsbyggandet hittills i år (januari – februari) ligger ungefär i linje med motsvarande period förra året (+5 % detta år).
Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

Bostadsbyggandet ökade med 46 procent i februari jämfört med samma period föregående år. januari månad såg vi däremot en minskning med 29 procent, vilket gör att bostadsbyggandet hittills i år (januari – februari) ligger ungefär i linje med motsvarande period förra året (+5 % detta år). 

 

Den nedåtgående trenden för påbörjade bostäder i årstakt (rullande 12 månader) har under de senaste månaderna bromsat och aktiviteten har planat ut. Frågan är nu hur utvecklingen blir för kommande månader där corona-pandemin påverkat utvecklingen. Detsamma gäller för beviljade bygglov (mätt i kvm), där den nedåtgående kurvan under den senaste tiden planat ut men nu väntas fortsätta nedåt. 

 

Beviljade bygglov för lokaler (mätt i kvm, rullande 3 månader) minskade i februari med 59 procent jämfört med samma period föregående år. Beviljandet har framförallt minskat inom byggnadskategorierna affärsbyggnader (-47 %) samt hotell och restaurang (-29 %) medan beviljandet för vårdbyggnader utvecklades starkast (-26%). 

 

 

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i april till ca 28500 försäljningar, vilket är 6 procent fler jämfört med samma period i fjolJämfört med föregående månad (april mot mars) låg dock försäljningen på en oförändrad nivå. Antalet sålda småhus uppgick i april till ca 2 700, vilket är en minskning med 37 procent jämfört med samma period föregående år och 20 procent lägre än föregående månad. En lägre omsättning av bostadsförsäljningar är helt naturligt i detta läge då vi historiskt gör färre bostadsköp i oroliga tider. Att vi nu ser att omsättningen av småhus tappar snabbt medan omsättningen av bostadsrätter står still skulle kunna bero på att det är ett större steg att flytta från bostadsrätt till ett småhus jämfört med att flytta från en bostadsrätt till en annan. Ju större investering bostadsköpet kräver, desto mindre är vi villiga (eller har möjlighet) att göra det i kristider

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnitt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten HemnetUtbudet av bostadsrätter ligger på en relativt hög nivå och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. Den nyligen höjda oron på bostadsmarknaden på grund av corona-pandemin har dock gjort att antalet nya annonser ökat kraftigt på kort tid, vilket resulterat i att utbudet minskat mindre än vad vi tidigare trott. I april månad ökade utbudet på bostäder med 2 procent jämfört med föregående månad och 3 procent jämfört med samma månad förra året.  

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. För småhus var utbudet i mars 12 procent högre jämfört med föregående månad, men 8 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på 7 procent i april månad jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt var bostadsrättspriserna 1 procent lägre i april jämfört med föregående månad. Utvecklingen på länsnivå i årstakt är övervägande positiv, endast Gotland och Halland redovisade sjunkande priser i mars jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Stockholm som har haft den högsta pristillväxten på 9 procent, i Västra Götaland har priserna ökat med 5 procent och i Skåne har priserna vuxit med 3 procent i mars jämfört med samma månad i fjol. 


Småhuspriserna
 i landet ökade med 7 procent i april jämfört med samma period för ett år sedan, men minskade med 1 procent sedan föregående månad. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Halland, där priserna på småhus ökade med 18 procent. april var Västernorrland och Jämtland de enda regionerna som hade en negativ prisutveckling i årstakt, nämligen –9 procent respektive –6 procent. 


För a
bonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben. 

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev