Byggtrender

Bostadsbyggandet minskade med 45 procent i januari jämfört med föregående månad. En nedgång i januari är att vänta då det historiskt byggs mindre i januari månad jämfört med i december, men nedgången är något större än det historiska genomsnittet.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

 

Bostadsbyggandet minskade med 45 procent i januari jämfört med föregående månad. En nedgång i januari är att vänta då det historiskt byggs mindre i januari månad jämfört med i december, men nedgången är något större än det historiska genomsnittet. Det var lägenheter i flerbostadshus som stod för nedgången i byggstarter (-55 %), medan byggstarter i småhus ökade med 36 procent.  

 

Den nedåtgående trenden för påbörjade bostäder i årstakt (rullande 12 månader) har under de senaste månaderna stabiliserats och planat ut. I januari månad minskade antalet påbörjade bostäder med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Även trenden för beviljade bygglov (mätt i kvm) har planat ut, dock har utvecklingen nu börjat vika nedåt. I januari månad minskade arealen beviljade bygglov med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Den nedåtgående trenden i beviljad yta kan innebära att vi kommer att se färre påbörjade bostäder framöver, alternativt att medelstorleken på de påbörjade bostäderna minskar.   

 

Beviljade bygglov för lokaler (mätt i kvm, rullande 3 månader) minskade i januari med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Beviljandet har framförallt minskat inom byggnadskategorierna hotell och restaurang (76 %) och kontorsbyggnader (-67 %) medan beviljandet för övriga lokaler (exempelvis kultur och sportbyggnader) utvecklades starkast (25 %).  

 

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i februari till ca 24 500, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period i fjol. Antalet sålda småhus uppgick i februari till ca 3 100, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år. 

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnittligt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter är på en relativt hög nivå och vi har väntat oss att utbudet ska sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder minskar. Den nyligen höjda oron på bostadsmarknaden på grund av coronapandemin har dock gjort att antalet nya annonser ökat kraftigt på kort tid, vilket resulterat i att utbudet minskat mindre än vad vi tidigare trott. I februari månad ökade utbudet på bostäder med 9 procent jämfört med föregående månad och 1 procent jämfört med samma månad förra året.  

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande. För småhus var utbudet i februari 2 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.   

 

 

Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på 8,6 procent i februari månad jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen på länsnivå är övervägande positiv, endast Gotland och Halland redovisade sjunkande priser i februari jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Stockholm som har haft högst pristillväxt på 9,3 procent, i Skåne har priserna ökat med 7 procent och i Västra Götaland har priserna vuxit med 7,3 procent i februari jämfört med samma månad i fjol. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Dalarna (26,8 %). 

 

Småhuspriserna i landet ökade med 7 procent i februari jämfört med för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Halland, där priserna på småhus ökade med 15 procent. I februari var Blekinge och Västerbotten de enda regionerna som hade en negativ prisutveckling i årstakt, nämligen –8 procent respektive –1 procent. 

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben. 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev