Byggtrender

Bostadsbyggandet minskade med 3 procent under 2019. Nedgången i byggstarter var något större för småhus (-7 %) medan lägenheter i flerbostadshus minskade med 2 procent under året. Däremot har byggandet av nya lokaler nått nya rekordnivåer.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Christian Brander Postat:

 

Bostadsbyggandet minskade med 3 procent under 2019. Nedgången i byggstarter var något större för småhus (-7 %) medan lägenheter i flerbostadshus minskade med 2 procent under året.

 

Den nedåtgående trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) har under de senaste månaderna stabiliserats och planat ut. I december månad ökade antalet påbörjade bostäder med 12 procent jämfört med föregående månad och 7 procent jämfört med samma period föregående år. Om detta är ett trendbrott eller endast en tillfällig förändring är för tidigt att säga. Även trenden för beviljade bygglov (mätt i kvm) har planat ut, dock har utvecklingen nu börjat vika nedåt. Den nedåtgående trenden i beviljad yta kan innebära att vi kommer att se färre påbörjade bostäder framöver, alternativt att medelstorleken på de påbörjade bostäderna minskar.

 

Till skillnad från bostadsbyggandet har byggandet av lokaler ökat under 2019 och detta med hela 29 procent. Nivån för påbörjade lokaler (mätt i kvm) under 2019 är dessutom högre än innan finanskrisen. En av anledningarna till denna utveckling är det låga ränteläget, vilket gör att det blir mer attraktivt att investera i lokaler inom näringslivet.

 

Det var framförallt påbörjandet av privata lokaler som ökade (42 %), medan påbörjandet av offentliga lokaler minskade med 7 procent. De byggkategorier som utvecklats starkast under 2019 var hotell och restaurang (170 %) samt lagerbyggnader (121 %), medan påbörjandet av övriga lokaler (exempelvis, kultur och sportbyggnader) utvecklades svagast (-14 %). Utvecklingen i påbörjandet av lokaler var som starkast under början av 2019 och ökningen har sedan dess avtagit något över tid.

 

Beviljade bygglov (mätt i kvm) för lokaler ökade med 17 procent under det föregående året. Beviljandet har framförallt ökat inom byggnadskategorierna lagerbyggnader (126 %) och vårdbyggnader (54 %) medan beviljandet för affärsbyggnader utvecklades svagast (-22 %). Under det senaste kvartalet har byggloven dock minskat något, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal föregående år.

 

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i januari till ca 24 200, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol. Antalet sålda småhus (rullande tre månader) uppgick i januari till ca 3500, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med samma period föregående år.

 

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnittligt senaste 12 mån) för utbudet av bostadsrätter och småhus på bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostadsrätter är på en relativt hög nivå men under de senaste tre månaderna har utbudet sjunkit 2–9 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Småhusutbudet är mer stabilt men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande. För småhus var utbudet i januari 7 procent lägre jämfört med samma månad i fjol medan utbudet av bostadsrätter var 2 procent lägre. Vi väntar oss att utbudet kommer att sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder kommer att minska.

 

 

Bostadsrättspriserna visar en tillväxt nationellt på 7,2 procent i januari månad jämfört med samma månad föregående år. Utvecklingen på länsnivå är övervägande positiv, endast Kalmar och Gotland redovisade sjunkande priser i januari jämfört med samma månad i fjol. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har haft högst pristillväxt på 7,7 procent, i Stockholm har priserna ökat med 8,6 procent och i Västra Götaland har priserna vuxit med 6,2 procent i januari jämfört med samma månad i fjol. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Norrbotten (18,7 %).

 

Småhuspriserna i landet ökade med 6 procent i januari jämfört med för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Södermanland, där priserna på småhus ökade med 18 procent. I januari var Västernorrland och Jämtland de enda regionerna som hade en negativ prisutveckling i årstakt, nämligen -3 procent respektive -6 procent.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev