Byggtrender

Bostadsbyggandet har fram till i november minskat med 4 % jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen i byggstarter är något större för småhus (-8 %) medan lägenheter i flerbostadshus minskat med 3 % under perioden.
Prenumerera på Byggtrender
Av: Christian Brander Postat:

 

Bostadsbyggandet har fram till i november minskat med 4% jämfört med motsvarande period i fjol. Minskningen i byggstarter är något större för småhus (-8%) medan lägenheter i flerbostadshus minskat med 3% under perioden.

 

Trenden för påbörjade bostäder (rullande 12 månader) har under de senaste månaderna stabiliserats och planat ut. Att avgöra om det här är ett trendbrott eller endast ett hack i kurvan är för tidigt att säga. Motsvarande bild för beviljade bygglov ser liknande ut men under det senaste månaderna har trenden börjat vika nedåt. Det skulle kunna indikera att även påbörjandet kommer att minska något framöver.

 

Beviljad yta av lokaler toppade senast under mitten av 2017 och minskade därefter kraftigt fram till andra halvåret 2018. Sedan dess har beviljandet ökat starkt och befinner sig nu över 2017 års nivå.

 

Fram till november ökade beviljad yta i lokaler med 22% jämfört med motsvarande period i fjol. Beviljandet har framförallt ökat inom byggnadskategorierna vård (86%), industri och lagerbyggnader (51%) och trafik (37%) medan affärs- och skolbyggnader minskat mest, -24% respektive -14%.

 

Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månaderna) uppgick i december till ca 26.300, vilket är en ökning med 9% jämfört med samma period i fjol. Under helåret 2019 ökade antalet sålda bostadsrätter med 4% jämfört med 2018. Antalet sålda småhus under 2019 uppgick till 57.000, vilket var 1% fler än under 2018.

 

Figuren ovan visar trenden (genomsnittligt senaste 12 mån) för utbudet på Hemnet. Utbudet av bostadsrätter är på en relativt hög nivå men under de senaste tre månaderna har utbudet sjunkit mellan 2–9% jämfört med motsvarande månad året innan. Småhusutbudet är mer stabilt men riktningen på trenden ser ut att vara sjunkande. För småhus var utbudet i december 7% lägre jämfört med samma månad i fjol medan utbudet av bostadsrätter var 9% lägre. Vi väntar oss att utbudet kommer att sjunka i takt med att färdigställandet av nya bostäder kommer att minska.

 

 

Bostadsrättspriserna i riket visar en tillväxt 5,3% i december månad jämfört med i fjol. Utvecklingen på länsnivå är övervägande positiv, endast Kalmar och Jämtland redovisade sjunkande priser, -1,4% respektive -2,3%. Bland storstadsregionerna är det Stockholm och Skåne som har haft högst pristillväxt på 5,7% vardera, medan priserna i Västra Götaland växer något långsammare, 1,9%. Den högsta tillväxten hade Värmland och Dalarna, upp 16% respektive 13%.

 

Småhuspriserna i riket ökade med 6% i december jämfört med för ett år sedan. Tjugo län hade stillastående eller stigande priser, där Värmland och Norrbotten var de regioner med högst pristillväxt, 15% respektive 12%. Endast Jönköping hade en negativ pristillväxt på -2%.

 

För abonnemangskunder finns den senaste statistiken nu tillgänglig för nedladdning i kundwebben.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev